Bijzondere bijstand, voorschool

Algemeen

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding voor voorschool online aanvragen.

Beschrijving

De voorschool is voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Kinderen krijgen daar de ruimte om te spelen en zich te ontwikkelen. Zo leren kinderen ook op een spelende manier hoe het later is op de basisschool.

Voorscholen in Delft

U vindt hier een overzicht van alle voorscholen in Delft.

Beschikbare plaatsen en kosten

Ouders die werken, vragen een toeslag aan bij de Belastingdienst. Werkende en niet werkende ouders betalen een ouderbijdrage naar inkomen. De kinderopvangorganisaties weten hoeveel ouders moeten betalen aan de hand van inkomensgegevens. Uw kind kan 10 of 10,5 uur per week naar de voorschool.   

Laag inkomen 

Heeft u een uitkering of een laag inkomen en volgt u een re-integratietraject? Of is er sprake van bijzondere omstandigheden? Dan kunt u een aanvullende vergoeding voor voorschool via de bijzondere bijstand aanvragen. Dit is bovenop de toeslag van de Belastingdienst. Bel 14015 voor meer informatie.

Voorwaarden

Inkomensgrens

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen (in 2023) niet hoger is dan: 

  • € 1.879 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
  • € 1.315 voor alleenstaanden

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm? En kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw inkomen en situatie. 

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:

  • de rekening van de voorschool waarop uw eigen bijdrage staat aangegeven
  • het inschrijfbewijs van de voorschool
  • geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen bijstandsuitkering? Stuur dan ook de volgende bewijsstukken mee:

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekening van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
  • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
  • Als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
  • Als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft. Dan moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten.

U mag ook namens de persoon die u begeleidt een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten hiervoor niet gebruiken.