Bijzondere bijstand, woonkostentoeslag voor huiseigenaren

Algemeen

Heeft u een uitkering of laag inkomen en een eigen huis? Zijn de vaste lasten moeilijk te betalen? Dan kunt u een vergoeding voor de woonkostentoeslag voor huiseigenaren online aanvragen.

Beschrijving

De woonkostentoeslag voor huiseigenaren lijkt sterk op die voor huurders. Deze woonkostentoeslag is voor huiseigenaren met maandelijkse lasten die hoger zijn dan € 879,66 per maand. Voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar is dat € 454,47 per maand.

Op zoek naar goedkopere woning?

Zijn de maandelijkse lasten hoger dan deze bedragen? Dan kunt u een aanvraag doen voor de woonkostentoeslag voor huiseigenaren. De woonkostenvergoeding is tijdelijk. In de meeste gevallen krijgt u een verplichting opgelegd om te verhuizen. U krijgt maximaal 3 maanden de tijd krijgt om te zoeken naar een goedkopere woning. Het is eventueel te verlengen met nog 3 maanden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de toeslag bekijkt de gemeente uw maandelijkse lasten. Dit zijn bijvoorbeeld: 

 • de rente voor de eerste hypothecaire lening
 • de rente van de tweede en volgende hypothecaire leningen die betrekking hebben op het in stand houden van de woning
 • rioolrechten
 • eigenaarsdeel waterschapslasten
 • erfpachtcanon
 • premies voor verzekeringen tegen brand- en stormschade
 • eigenaarsdeel onroerende zaakbelasting
 • een vast bedrag voor groot onderhoud (per jaar vastgesteld bedrag door VROM).

Of u de woonkostentoeslag krijgt, hangt ook van het bedrag af dat u ontvangt van de Belastingdienst. Dit heet de 'Teruggaaf hypotheekrente aftrek'. Soms houdt men rekening met bepaalde servicekosten. Dit hangt af van het soort woning. 

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Vergoeding

Het bedrag boven de huurgrens komt voor vergoeding in aanmerking. 

Verhuizen

Verplicht verhuizen geldt niet voor: 

 • mensen van 65 jaar en ouder
 • gehandicapten met een aangepaste woning
 • gezinnen die uit acht of meer personen bestaan

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Delft? Stuur dan de volgende gegevens mee:

 • de hypotheeklasten (een overzicht)
 • geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen bijstandsuitkering?Stuur dan de volgende gegevens mee: 

 • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekening van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
 • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
 • als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
 • als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft. Dan moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten.

U mag ook namens de persoon die u begeleidt een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten hiervoor niet gebruiken.