Bijzondere bijstand, woonkostentoeslag voor huurders

Algemeen

Heeft u een uitkering of laag inkomen en zijn uw maandelijkse lasten hoger dan de huurgrens? Komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag van de Belastingdienst? Dan kunt u een woonkostentoeslag voor huurders aanvragen. Dit is een (tijdelijke) bijdrage in de huurkosten. De vergoeding voor woonkosten voor huurders kunt u online aanvragen.

Beschrijving

De huurgrens ligt voor iedereen die ouder is dan 23 jaar in 2024 op € 879,66 per maand. Voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar is dit bedrag € 454,47.

Voorwaarden

Maximaal 3 maanden

De gemeentelijke woonkostentoeslag kunt u voor maximaal drie maanden krijgen. Zo heeft u de tijd om een goedkopere woning te vinden waarvoor u wel huurtoeslag kunt ontvangen.

Urgentie voor nieuwe woning

Krijgt u woonkostentoeslag? Dan kunt u hiermee een urgentieverklaring aanvragen. Dit doet u bij een woningcorporatie. Met de verklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning. De Delftse Adviescommissie Voorrangsbepaling (DAV) bepaalt of u de urgentieverklaring krijgt.

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Vergoeding

Is het bedrag boven de huurgrens dan komt u in aanmerking voor een vergoeding. 

Verhuizen

Verplicht verhuizen geldt niet voor: 

  • mensen van 65 jaar en ouder
  • gehandicapten met een aangepaste woning
  • gezinnen die uit acht of meer personen bestaan

De woonkostentoeslag van de gemeente is iets anders dan huurtoeslag van de Belastingdienst.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Delft? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:

  • een specificatie van de huur
  • een geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen bijstandsuitkering? Stuur dan ook de volgende bewijsstukken mee:

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekening van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
  • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
  • als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
  • als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft. Dan moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten.

U mag ook namens de persoon die u begeleidt een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten hiervoor niet gebruiken.