Dakkapel plaatsen

Zij- of achterkant

Wilt u een dakkapel plaatsen? Dan heeft u meestal geen omgevingsvergunning nodig voor een dakkapel aan de zij- of achterkant van uw pand. Doe de vergunningcheck op het Omgevingsloket om te zien of dit ook voor uw situatie geldt.

Voorkant of straatzijde

Plaatst u de dakkapel aan de voorkant of straatzijde? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen als u voldoet aan de uitvoeringsrichtlijnen. U moet het bouwplan wel vooraf melden bij de gemeente.

Uitvoeringsrichtlijnen dakkapel

  • Het bouwwerk bevindt zich op een hellend dak aan de voorkant van het pand. Of op een hellend dak van een zij- of achtergevel die naar het openbare gebied gekeerd is.
  • De dakkapel heeft een plat dak, tenzij in het bouwblok sprake is van aangekapte dakkapellen. In dat geval moet de dakkapel een aangekapt dak hebben.
  • De hoogte is maximaal 1,75 meter, gemeten vanaf de voet van de dakkapel.
  • De onderzijde van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter en minder dan 1 meter boven de dakvoet.
  • De bovenzijde van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok.
  • De zijkanten van de dakkapel liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak.
  • De breedte van de dakkapel is maximaal 70% van de breedte van het dakvlak.
  • Zijn in het bouwblok al 1 of meerdere dakkapellen aanwezig? Dan moet u voor de boven- en onderzijde van de dakkapel dezelfde horizontale lijn aanhouden.
  • In hetzelfde dakvlak mogen geen 2 dakkapellen boven elkaar worden geplaatst.
  • De kozijnen, panelen en betimmering van de dakkapel hebben hetzelfde uiterlijk als de kozijnen, panelen en betimmering in de rest van het pand.

Omgevingsvergunning

Voldoet de dakkapel aan de voorkant of straatzijde van uw pand niet aan de uitvoeringsrichtlijnen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Monumenten en beschermd stadsgezicht

De bouwmelding geldt niet voor monumenten, cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en voor panden in het beschermd stadsgezicht of ander waardevol gebied. Hiervoor heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Op de Kaart Bouwmelding ziet u om welke gebieden het gaat.

Eigen verantwoordelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor een kwalitatief goede dakkapel die voldoet aan de wettelijke eisen voor bouwtechniek en veiligheid.