Eenmalige subsidies 2023

In de tabel ziet u welke organisaties in 2023 een eenmalige subsidie hebben gekregen. En voor welk bedrag. De verschillende delen van de tabel zijn de doelstellingen van de gemeente.

In 2023 heeft de gemeente tot nu toe € 244.412,03 aan eenmalige subsidies verleend.

Organisatie Activiteit/project Bedrag

Participatie van inwoners

   
Stichting Stukafest Delft Stukafest Delft € 750
C.E. Velez Ruiz Feestelijke Barok € 1.176
Stichting Radius CCA Trees of Delft € 3.000
A. Oskam Vermeer Torenjaar 2023 € 1.250
Stichting Beheer Delfts Toneelgezelschap Toneelstuk Sneeuwwitje € 2.500
Veer Stichting Veer Event € 500
Stichting Vox Interna Runes of Resilience - Umbra
Ensemble (IJsland)
€ 1.500
DSJV Groover Just Jazz 2023 € 3.000
Oude en Nieuwe Kerk Delft Pearls of Light: Caroline Sikkenk
captures Vermeer
€ 6.000
L.A.G. Arkesteijn Delfts Bridge Kampioenschap € 1.000
Stichting de Buhne Gluren bij de Buren 2023 € 5.000
Stichting Toertochten Laga Ringvaart Regatta € 5.311,25
Tandem Delft Language Festival € 1.000
Stichting Omroep Delft Projectplan Inrichting Studio TV
en regiekamer
€ 7.500
B. Lubanzadio VIBES4DAYS € 1.912,50
Musical- & Popkoor Delft Revolution € 1.000
Delftse Studenten Toneel Gezelschap Lustrum Toneelstuk € 3.000
Stichting Theaternetwerk KD Buiten Zomerfestival € 20.000
Stichting Beheer Delfts Toneelgezelschap Toneelstuk De Droom van Amerika € 2.500
Stichting Museum Paul Tetar van Elven De Valse Vermeer € 5.000
DSWZ Broach Slag om Delft € 1.000
INDESEM International Design Seminar 2023 € 3.000
Het Zingend Hart Gist en Geluk € 4.000
SPIC MACAY Europe Harmony 2023 € 1.500
Stichting New Sound Come Together € 1.000
Stichting Voor je Buurt Crowdfunding maatschappelijke
initiatieven Delft
€ 5.500
Totaal   € 88.899,75

Eigen en gezamenlijke kracht

   
Stichting Move Kansrijk opgroeien, Move in Delft € 10.000
Stichting Cash2grow Uitbreiden spaarkringprogramma € 12.500
Sportvereniging Full Speed Walking Football voor 60+ € 1.200
Sportief Besteed Groep bv Vitaliteitsdagen 2023 € 4.750
Stichting 8 maart Delft Viering Internationale vrouwendag
2023: "Omarm je Waarden"
€ 2.510
S.C.C.M. Bolten/IDC De Jessehof Inloop: iedereen telt mee € 10.000
Pieter van Foreest Het Dement Event € 2.520
T.J. Koop Het temmen van de Feeks € 5.000
Sportief Besteed Groep bv Sportweek zomervakantie € 2.762,43
Totaal   € 51.242,43

Goed sociaal klimaat en veiligheid

   
Stichting Ambiente Dushi Naailes tegen eenzaamheid en
schulden
€ 4.000
Stichting D.C.V. Carnaval voor iedereen € 10.000
H. Strating Schoonmaken elektriciteitskastje € 1.000
K.S.S. Alcuin Het Delftsch Blauwe Huis € 4.100
Stichting CircusKabel Sociaal Wijkcircus Delft 2023-2024 € 10.000
Stichting Ambiente Dushi Moederdagviering voor waardering
moeders
€ 600
R.A. Garden Jongerendebat gedeelde slavernij € 1.935,25
Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke
Toekomst
Cursus geschiedenis Nederlandse
koloniale slavernijverleden
€ 4.400
Stichting Eco Runner Team Delft Uitzwaaimoment Eco Runner Team € 2.500
A.J.C. Loizides Samenkomsten en bewoners-
participatie Gandhilaan Delft
€ 1.400
Delft University of Technology Formula
Student
Roll-Out DUT23 € 2.500
Stichting Leven in Delft D.E.M.O. dagen € 2.500
TOP Delft Hugo de Grootlezing 2023 € 2.545
Stichting Ambiente Dushi Internationale Moederdagviering € 600
Lozides en Hanff 5 bijeenkomsten gericht op samen-
komen, participatie van bewoners
€ 1.400
M.R. Krijger Aanschaf nieuwe houtsnippers
moestuincomplex de Bijentuin
€ 700
Totaal   € 50.180,25

Duurzaamheid en Delfts milieu

   
A.P. de Man Aanplant plantsoen Apolloweg € 1.588
United Building and Structural
Engineering Association (U-Base)
Beton Kanorace 2023 € 1.000
Stichting Kindertuinen Delft Moestuinieren voor kinderen 2023 € 4.750
Stichting Students 4 Sustainability S4S Symposium € 1.000
Stichting Groenkracht Tentoonstelling en randprogramma
Groenkracht 2023
€ 11.001,60
M.H.N. de Bell Vintage District € 2.500
Stichting Delft 4 Global Goals Netwerkbijeenkomst € 1.800
A.M. Voogd Groenproject Mackaystraat € 4.000
Stichting Bieslanddagen Bieslanddagen 2023 € 5.000
Pulsaqua Delft meet Klimaat € 5.000
Vrienden van de Delftse Botanische
Tuin
Delftse Hortusdagen-Botanische
Kunstmarkt
€ 1.000
Noria bv Samen stoppen we de plastic
stroom in Delft
€ 10.000
Totaal   € 48.639,60

Versterken eigen organisatie

   
Stichting Delft In-Ovatie De stem van het kind € 3.450
Mercurius College Bouw mee aan het Mercurius
College
€ 2.000
Totaal   € 5.450

Inzien

Wilt u een subsidiebesluit inzien? Vraag het besluit aan via het contactformulier.