Eenmalige subsidie

Algemeen

Voor eenmalige activiteiten kunt u subsidie aanvragen. De subsidie vraagt u online aan. Inloggen doet u met DigiD. Vraagt u subsidie aan voor een organisatie, stichting of vereniging? Log dan in met eHerkenning.

Beschrijving

Stuur bij uw aanvraag mee:

 • Activiteitenplan
 • Begroting
 • Bankafschrift waaruit relatie tussen naam en rekeningnummer blijkt

Vraagt u subsidie aan namens een stichting, vereniging of organisatie? Stuur dan ook mee:

 • Jaarverslag en jaarrekening van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt
 • Afschrift statuten
 • Uittreksel Kamer van Koophandel

Wanneer aanvragen?

De subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen. Doe dit uiterlijk 4 weken voor het begin van de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt.

Hoelang duurt het?

De gemeente besluit binnen 8 weken of u subsidie krijgt. Hierover krijgt u een brief.

Beschikbaar budget

Voor deze subsidie heeft de gemeente van 2 juli tot en met 31 december € 142.333,33 beschikbaar. Als het geld op is, kunt u geen subsidie meer krijgen. Dit leest u dan op deze pagina.

Voorwaarden

Uw activiteit draagt bij aan de samenleving en doelstelling van de gemeente. Dit betekent dat uw activiteit zich richt op het bevorderen van:

 • Participatie van inwoners van Delft
 • Eigen en gezamenlijke kracht
 • Goed sociaal klimaat en veiligheid
 • Duurzaamheid en het Delftse milieu
 • Versterken van de eigen organisatie

Voorwaarden voor subsidie

 • Uw activiteit richt zich op inwoners van Delft
 • Uw activiteit is maatschappelijk verantwoord waarbij vrijwilligers betrokken zijn
 • U werkt samen met andere partijen
 • Er is sprake van cofinanciering

Verantwoorden

Krijgt u meer dan € 5.000 subsidie? Dan moet u de besteding van de subsidie verantwoorden.

Bibob-onderzoek

De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen. Dit is om misbruik van de subsidie te voorkomen. Is voor uw situatie een Bibob-onderzoek nodig? Dan neemt de gemeente contact met u op.

Overzicht subsidies