Eerdere bijeenkomsten Schieoevers

In 2018 en 2019 hebben Delftse inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden meegedacht over de toekomst van Schieoevers Noord. Dit gebeurde via bijeenkomsten, burengesprekken, een stadsgesprek en een online vragenlijst.

Bijeenkomsten

17 mei 2019Bijeenkomst Bedrijvenkring Schieoevers
7 mei 2019Slotbijeenkomst participatietraject
3 mei 2019Themabijeenkomst Duurzaamheid en Mobiliteit
maart 2019Online vragenlijst
4 maart 2019Themabijeenkomst Sociaal en Levendig
Februari - maart 2019Burengesprekken
28 november 2018Stadsgesprek Schieoevers Noord
29 mei 2018Bijeenkomst Schieoevers maakt herrie!
23 januari 2018Bijeenkomst uitgangspunten Schieoevers

Bijeenkomst Bedrijvenkring Schieoevers

Op 17 mei 2019 was er een bijeenkomst voor leden van de Bedrijvenkring Schieoevers. Deze bijeenkomst was om de stand van zaken met elkaar te delen.

Slotbijeenkomst participatietraject

Op 7 mei 2019 was de slotbijeenkomst van het participatietraject Schieoevers Noord. Aanwezigen konden hier nog een keer reageren op het concept ontwikkelplan. De gemeente lichtte toe hoe zij de reacties van de afgelopen maanden meeneemt in het definitieve ontwikkelplan.

Themabijeenkomst Duurzaamheid en Mobiliteit

Op woensdag 3 april 2019 spraken belanghebbenden in het stadskantoor over de toekomst van Schieoevers Noord. Met de focus op duurzaamheid en mobiliteit.

Online vragenlijst

Bewoners uit de omliggende buurten van de Schieoevers konden in maart 2019 een vragenlijst invullen. De gemeente wilde hiermee ideeën ophalen voor het concept ontwikkelplan.

Themabijeenkomst Sociaal en Levendig

Op 4 maart 2019 was de themabijeenkomst 'Maak Schieoevers Noord sociaal, levendig en aantrekkelijk voor iedereen'. Maatschappelijke organisaties, bedrijven, bewoners en de gemeente gingen tijdens deze avond met elkaar in gesprek. Over wat een sociaal, levendig en gemengd gebied is. En hoe dit met elkaar te maken.

Burengesprekken

In februari en maart 2019 vonden burengesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken heeft de gemeente met ondernemers van de Vulcanusweg, de Schieweg, Schiehallen en de Rotterdamseweg gepraat. Dit ging over hun toekomst in het gebied. En hun visie op het concept ontwikkelplan.

Stadsgesprek Schieoevers Noord

Op 28 november 2018 organiseerden de gemeente en TOPdelft een stadsgesprek over Schieoevers Noord. Het programma was:

  • Gastspreker André Kuipers neemt u mee in zijn visie op duurzaamheid in de toekomst
  • Presentatie van de gemeente over het Concept Ontwikkelplan Schieoevers Noord
  • Paneldebat over de toekomst van de stad

Schieoevers maakt herrie!

Dinsdag 29 mei 2018 was de bijeenkomst 'Schieoevers maakt herrie!' in de Schiehallen. Bezoekers praatten met elkaar over mobiliteit en leefklimaat.

Uitgangspunten Schieoevers

Op 23 januari 2018 vond een bijeenkomst plaats over de uitgangspunten voor Schieoevers Noord. Onderwerp waren de uitgangspunten. En de milieueffecten die deze hebben op het gebied.