Inburgeren

Door in te burgeren doet u zo snel mogelijk mee aan de samenleving. U leert Nederlands. En hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u inburgeringsexamen. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd.

Voor wie?

Of u moet inburgeren leest u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe werkt het?

Sinds 1 januari 2022 geldt de Wet Inburgering. De gemeente helpt dan nieuwkomers om in te burgeren. U krijgt eerst een brief van DUO dat u moet inburgeren. Daarna nodigt de gemeente u uit voor een gesprek.

De gemeente maakt samen met u een persoonlijk plan, het plan inburgering en participatie (PIP). In het plan staat welke taallessen u volgt. En hoe u gaat meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk.

Bent u asielstatushouder? Dan bepaalt de gemeente naar welke school u gaat om in te burgeren. De gemeente regelt en betaalt de taallessen.

Bent u gezins- of overige migrant? Dan moet u zelf de taallessen en het examen betalen. Hiervoor kunt u geld lenen bij DUO. De lening betaalt u later terug met rente.

Participatieverklaring

Bij uw inburgering hoort ook een participatieverklaringstraject. Taalschool Rijkswijk nodigt u hiervoor uit. Tijdens dit traject krijgt u informatie over Delft. Ook hoort u over de gewoonten en gebruiken in Nederland. Wanneer u heeft meegedaan, ondertekent u de participatieverklaring.

Video Inburgeren

Begonnen voor 2022?

Bent u begonnen met inburgeren voor 1 januari 2022? Dan krijgt u een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren. Op de website Inburgeren.nl leest u wat u moet doen.

Lukt het u niet om binnen 3 jaar in te burgeren? De gemeente kan u helpen.

  • Heeft u een uitkering? Ga dan in gesprek met uw contactpersoon bij Werkse! of de Jongerenacademie.
  • Heeft u geen uitkering? Ga dan in gesprek met de consulent inburgering van de gemeente.