Aanvragen voorschot bijstand

U kunt een voorschot aanvragen als u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd. En de gemeente er langer dan 4 weken over doet om uw aanvraag af te handelen. Overleg wel eerst even met uw consulent.

Beschrijving

Op bezoek

Wilt u liever langskomen om een voorschot aan te vragen? Kom dan naar de zelfservice-automaat in de centrale hal van de gemeente Delft aan het Stationsplein 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De openingstijden zijn van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 20.00 uur.

Toegekend of afgewezen

U kunt de dag na de aanvraag (behalve in het weekend) tussen 14.00 en 17.00 uur bellen naar 14015 of het voorschot wel of niet is toegekend en wat de hoogte is van het voorschot. Een beschikking van het besluit ontvangt u per post.

Uitbetaling

Indien uw verzoek is toegekend ontvangt u het voorschot op de 2e werkdag na 15.00 uur na het indienen van uw voorschot. 

Uitkering

Heeft u deze maand door onbekende reden uw uitkering niet ontvangen? Bel dan direct naar 14015 en vraag naar uw consulent. Er wordt eerst uitgezocht wat er aan de hand is. Een voorschot wordt namelijk niet zomaar verstrekt. Een voorschot aanvragen kan alleen met toestemming van uw consulent.

Bijzondere bijstand

In urgente gevallen kan er een voorschot voor bijzondere bijstand worden verstrekt. Lees in onderstaand document meer informatie hierover.

Voorwaarden

  • U heeft een bijstandsuitkering aangevraagd en een activerings- en/of intakegesprek gehad en alle gegevens zijn ingeleverd / en u heeft geen andere inkomsten
     
  • Of u heeft een lopende uitkering, maar deze is door onbekende reden niet uitbetaald
      
  • U heeft bijzondere bijstand aangevraagd voor inrichtingskosten en alle gegevens zijn ingeleverd / en u heeft geen andere inkomsten / en er is sprake van een verhuizing met urgentie of vanuit een AZC

Vraag en antwoord

Recht

Ik heb net een paar dagen geleden bijstand aangevraagd. Heb ik recht op een voorschot? 
Als u aan de voorwaarden voldoet en er is reden voor broodnood, kunt u een verzoek indienen voor een voorschot. Normaal gesproken is er pas recht op een voorschot na 4 weken vanaf datum aanvraag bijstand.

Blokkade

Als mijn uitkering is geblokkeerd, kan ik dan een voorschot aanvragen? Neem altijd contact op met uw consulent en vraag wat er aan de hand is. In overleg met uw consulent kan een voorschot worden aangevraagd.

Hoogte

Hoe hoog is een voorschot? De hoogte van een voorschot wordt door de consulent beoordeeld en hangt af van het recht en de noodzaak.

Verrekening

Hoe en wanneer wordt een voorschot verrekend met mijn uitkering? Een voorschot wordt gelijk en volledig verrekend met de eerst uitbetaling van de uitkering. Besluit de gemeente dat u geen recht heeft op bijstandsuitkering? Dan moet u de voorschotten terugbetalen.

Overzicht verrekening

Krijg ik een overzicht hoe mijn voorschot is verrekend met mijn uitkering? Ja, u kunt online uw uitkeringsspecificatie inzien via Mijn Loket. Hierin staat vermeld welk bedrag verrekend wordt met uw uitkering.

Bewijsstukken

Welke bewijsstukken moet ik digitaal meesturen met mijn aanvraag voorschot? Laatste saldo-overzicht van alle bank- en spaarrekeningen van uzelf en uw (eventuele) partner.

Geen scanner

Ik heb geen scanner. Hoe kan ik de bewijsstukken meesturen? U kunt ook gebruik maken een digitale fotocamera of de fotocamera in uw telefoon.

Geen bankrekening

Ik beschik niet over een bankrekening of deze is geblokkeerd. Wat nu? U kunt op dit moment alleen gebruik maken van een papieren aanvraagformulier voor een voorschot. Bij de aanvraag moet u wel aantonen dat u niet over een bankrekening kan beschikken en dit met een schriftelijk bewijs aantonen.