Bijstand IOAW uitkering

Voor mensen die op oudere leeftijd werkloos worden bestaat na hun ww-uitkering een IOAW- of IOW-uitkering. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Op werk.nl vraagt u een IOAW-uitkering aan. De Formulierenbrigade kunt u hierbij helpen.   

Beschrijving

Na de aanvraag van de IOAW-uitkering, maakt u direct een afspraak over 4 dagen met de gemeente. In de instructie ziet u hoe u dit doet.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u: 

  • vóór 1 januari 1965 geboren bent 
  • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee. 

Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen: 

  • U bent op of na uw 50e werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering. En u heeft de volledige WW-duur verbruikt.
  • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.
Uw mening
Uw mening