Vrijlatingsregeling

Heeft u een bijstandsuitkering? En heeft u inkomsten uit deeltijd werken? Met de vrijlatingsregeling mag u de eerste 6 maanden 25% van uw inkomen houden. Die 25% heeft wel een maximum, namelijk € 220 netto per maand. Dit is bovenop uw uitkering.

Recht op vrijlating

U heeft recht op vrijlating als:

  • u een alleenstaand ouder bent met een kind jonger dan 12 jaar
  • u een mantelzorger bent voor tenminste 8 uur per week. En u dit doet voor echtgenoot, partner of bloedverwant in de 1e graad. 
  • u ouder bent dan 57 ½ jaar en er weinig uitzicht bestaat voor meer werk
  • u medische of sociale belemmeringen heeft

Geen recht op vrijlating

U heeft geen recht op vrijlating als:

  • u inkomsten uit werk hoger zijn dan uw uitkering
  • u verkeerde informatie over uw inkomsten doorgeeft, waardoor u te veel uitkering ontvangt
  • u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om meer te werken
  • u er zelf voor kiest om minder te gaan werken, waardoor het bedrag dat u aan uitkering ontvangt hoger wordt
  • u jonger bent dan 27 jaar

Hoe het werkt?

U hoeft de vrijlatingsregeling niet aan te vragen. Als u een uitkering heeft en aan de voorwaarden voldoet, krijgt u de vrijlating automatisch. Het kan zijn dat de gemeente u wel om informatie vraagt, bijvoorbeeld over mantelzorg.

Vrijlatingsregeling bij nieuwe aanvraag uitkering

In de periode dat u een uitkering heeft, kunt u 1 keer aanspraak maken op de vrijlatingsregeling. Is uw uitkering beëindigd en vraagt u na ten minste 2 jaar opnieuw een uitkering aan? Dan kunt u opnieuw aanspraak maken op de vrijlatingsregeling.

Duur vrijlatingsregeling

De vrijlatingsregeling duurt maximaal 6 maanden. Na 6 maanden houdt de gemeente uw inkomsten volledig in op uw uitkering. U kunt de 6 maanden opnemen over een ‘vrije periode’, zolang de uitkering duurt. De vrijlatingsregeling geldt alleen in de maanden waarin u inkomsten heeft uit werk.

Geef wijzigingen door

Als u een uitkering heeft, bent u verplicht alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan de gemeente door te geven. Ook over uw inkomen of vermogen. De gemeente berekent de vrijlating aan de hand van het door u ingevulde wijzigingsformulier.

De vrijlating voor uw partner

Krijgt u samen met uw partner een uitkering? Gaat uw partner werken en voldoet uw partner aan de voorwaarden? Dan heeft uw partner recht op de vrijlating.

Vrijlatingsregeling alleenstaande ouders

Bent u een alleenstaande ouder van 27 jaar of ouder? En heeft u kinderen jonger dan 12 jaar? Dan komt u na 6 maanden in aanmerking voor de vrijlatingsregeling alleenstaande ouders. Deze vrijlating duurt maximaal 30 maanden en is 12,5% van de inkomsten met een maximum van € 137,46 per maand.

Vrijlatingsregeling door medische redenen

Kunt u door medische redenen zoals ziekte, handicap of zwangerschap niet genoeg werken en is uw inkomen lager dan de bijstand? Dan heeft u recht op een vrijlating van 15% op alle inkomsten uit deeltijdwerk met een maximum van € 139,41 euro per maand. De gemeente kan het UWV vragen te beoordelen of er inderdaad medische redenen zijn.

 

Uw mening
Uw mening