Bijzondere bijstand, boekengeld MBO studenten

Heeft u een laag inkomen en kinderen van 16 of 17 jaar die naar het mbo gaan? De school kan helpen met het aanschaffen van schoolboeken en materialen. 

U weet waarschijnlijk dat uw kind pas recht heeft op studiefinanciering vanaf zijn of haar 18e jaar. Dat betekent dat u nog geen studiefinanciering krijgt voor boeken en andere leermiddelen. U moet dat zelf aanschaffen. 

De school moet helpen 

Alle mbo-scholen hebben van de minister geld gekregen om ouders die met dit probleem zitten te helpen. Zij moeten u helpen met de aanschaf/huur van de noodzakelijke boeken en materialen. Informeer naar de mogelijkheden op de school van uw kind. 

Gewone schoolkosten 

Voor andere schoolkosten, zoals de gewone leermiddelen - denk aan schriften, een agenda, pennen enzovoorts - kunt u een tegemoetkoming ontvangen met uw Delftpas.

De school moet u helpen met de aanschaf/huur van de noodzakelijke boeken en materialen. Als dit niet gebeurt en u vindt dat u recht heeft op een vergoeding kunt u bellen met 14015 en uw situatie uitleggen. Misschien kunt u na telefonisch overleg schriftelijk een aanvraag bijzondere bijstand indienen.  

Let op!

  • Deze regeling is aanvullend op de kosten die via de Delftpas vergoed worden.

  • Is uw kind 16 of 17 jaar en volgt hij of zij een opleiding op het voortgezet onderwijs, dan kunt u geen aanvraag indienen omdat de schoolboeken gratis zijn.

Heeft u een bijstandsuitkering? Stuur de volgende bewijsstukken mee:

  • rekening(en) van de boeken en andere noodzakelijke schoolspullen 

  • aantoonbaar maken dat de boeken en schoolspullen zijn voorgeschreven door school
  • geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen uitkering? Stuur dan ook de volgend bewijsstukken mee: 

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekeningen van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar 
  • bewijsstukken inkomen en vermogen

Hoe lang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de vele regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Weinig geld? Gemeente helpt! 

Uw mening
Uw mening