Bijzondere bijstand, boekengeld MBO studenten

Heeft u een laag inkomen en kinderen van 16 of 17 jaar die naar het mbo gaan? De school kan helpen met het aanschaffen van schoolboeken en materialen. 

Beschrijving

U weet waarschijnlijk dat uw kind pas recht heeft op studiefinanciering vanaf zijn of haar 18e jaar. Dat betekent dat u nog geen studiefinanciering krijgt voor boeken en andere leermiddelen. U moet dat zelf aanschaffen. 

De school moet helpen 

Alle mbo-scholen hebben van de minister geld gekregen om ouders die met dit probleem zitten te helpen. Zij moeten u helpen met de aanschaf/huur van de noodzakelijke boeken en materialen. Informeer naar de mogelijkheden op de school van uw kind. 

Gewone schoolkosten 

Voor andere schoolkosten, zoals de gewone leermiddelen - denk aan schriften, een agenda, pennen enzovoorts - kunt u een tegemoetkoming ontvangen met uw Delftpas.

Aanvraag

De school moet u helpen met de aanschaf/huur van de noodzakelijke boeken en materialen. Krijgt u geen hulp? En vindt u dat u recht heeft op een vergoeding? Bel dan naar 14015 om uw situatie uit te leggen. Misschien kunt u na het telefonische overleg een aanvraag bijzondere bijstand indienen.  

Delftpas

Deze regeling is aanvullend op de kosten die via de Delftpas vergoed worden.

Geen recht

Is uw kind 16 of 17 jaar en volgt hij of zij een opleiding op het voortgezet onderwijs, dan kunt u geen aanvraag indienen omdat de schoolboeken gratis zijn.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering? Stuur de volgende bewijsstukken mee:

  • rekening(en) van de boeken en andere noodzakelijke schoolspullen 

  • aantoonbaar maken dat de boeken en schoolspullen zijn voorgeschreven door school
  • geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen uitkering? Stuur dan ook de volgend bewijsstukken mee: 

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekeningen van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar 
  • bewijsstukken inkomen en vermogen

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de vele regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Weinig geld? Gemeente helpt!

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u een klant met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten. U mag ook namens uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten niet gebruiken om namens hen een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.