Bijzondere bijstand, doorbetaling van vaste lasten / opslagkosten