Bijzondere bijstand, voorschool

Een vergoeding voor voorschool (voorheen peuteropvang) kunt u schriftelijk aanvragen.

De voorschool is voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Kinderen krijgen daar de ruimte om te spelen en zich te ontwikkelen. Zo worden ze spelend voorbereid op de basisschool.  

Voorscholen in Delft

U vindt hier een overzicht van alle voorscholen in Delft.

Beschikbare plaatsen en kosten

Ouders die werken, vragen een toeslag aan bij de Belastingdienst. Werkende en niet werkende ouders betalen een ouderbijdrage naar inkomen. De kinderopvangorganisaties weten hoeveel ouders moeten betalen aan de hand van inkomensgegevens. Uw kind kan 10 of 10,5 uur per week naar de voorschool.   

Laag inkomen 

Heeft u een uitkering of een laag inkomen en volgt u een re-integratietraject, of is er sprake van bijzondere omstandigheden? Dan kunt u een aanvullende vergoeding voor voorschool via de bijzondere bijstand aanvragen. Dit is bovenop de toeslag van de Belastingdienst. Bel 14015 voor meer informatie.

Inkomensgrens

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan: 

  • € 1.654 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
  • € 1.158 voor alleenstaanden

Let op!

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm en kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand.

U kunt het aanvraagformulier en alle bewijsstukken invullen en opsturen. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en kijkt naar uw inkomen en situatie.

Heeft u een bijstandsuitkering? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:

  • de rekening van de voorschool waarop uw eigen bijdrage staat aangegeven
  • het inschrijfbewijs van de voorschool
  • geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen bijstandsuitkering? Stuur dan ook de volgende bewijsstukken mee:

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekening van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
  • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
  • Als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
  • Als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen

Hoe lang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Uw mening
Uw mening