Bijzondere bijstand, woonkostentoeslag voor huurders

De woonkostentoeslag voor huurders is een (tijdelijke) bijdrage in de huurkosten als uw maandelijkse lasten hoger zijn dan de huurgrens. 

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding voor woonkosten voor huurders online aanvragen.

Beschrijving

De huurgrens ligt voor iedereen die ouder is dan 23 jaar op € 752,33 per maand. Voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar is dit bedrag € 442,46.

Voorwaarden

U kunt woonkostentoeslag van de gemeente krijgen als u geen aanspraak kunt maken op de huurtoeslag van de Belastingdienst. Uw huur is daarvoor bijvoorbeeld te hoog.

Maximaal 3 maanden

De gemeentelijke woonkostentoeslag kunt u voor maximaal drie maanden krijgen. Zo heeft u de tijd om een goedkopere woning te vinden waarvoor u wel huurtoeslag kunt ontvangen.

Urgentie voor nieuwe woning

Krijgt u woonkostentoeslag? Dan kunt u hiermee een urgentieverklaring aanvragen. Dit doet u bij een woningcorporatie. Met de verklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning. De Delftse Adviescommissie Voorrangsbepaling (DAV) bepaalt of u de urgentieverklaring krijgt.

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Vergoeding

Is het bedrag boven de huurgrens dan komt u in aanmerking voor een vergoeding. 

Verhuizen

De verplichting tot verhuizen wordt niet opgelegd aan:

  • Mensen van 65 jaar en ouder
  • Gehandicapten met een aangepaste woning
  • Gezinnen die uit acht of meer personen bestaan

De woonkostentoeslag van de gemeente is iets anders dan huurtoeslag van de Belastingdienst.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Delft? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:

  • een specificatie van de huur
  • een geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen bijstandsuitkering? Stuur dan ook de volgende bewijsstukken mee:

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekening van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
  • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
  • als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
  • als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u een klant met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten. U mag ook namens uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten niet gebruiken om namens hen een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.