Bijzondere bijstand, woonkostentoeslag voor huurders

De woonkostentoeslag voor huurders is een (tijdelijke) bijdrage in de huurkosten als uw maandelijkse lasten hoger zijn dan de huurgrens. 

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding voor woonkosten voor huurders online aanvragen. 

Let op! Vraagt u bijzondere bijstand aan en heeft u een partner? Dan moet uw partner de akkoordverklaring invullen. Stuur de verklaring als bijlage mee bij de online aanvraag.

Beschrijving

De huurgrens ligt voor iedereen die ouder is dan 23 jaar op € 752,33 per maand. Voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar is dit bedrag € 442,46.

Voorwaarden

U kunt woonkostentoeslag van de gemeente krijgen als u geen aanspraak kunt maken op de huurtoeslag van de Belastingdienst. Uw huur is daarvoor bijvoorbeeld te hoog.

Maximaal 3 maanden

De gemeentelijke woonkostentoeslag kunt u voor maximaal drie maanden krijgen. Zo heeft u de tijd om een goedkopere woning te vinden waarvoor u wel huurtoeslag kunt ontvangen.

Urgentie voor nieuwe woning

Krijgt u woonkostentoeslag? Dan kunt u hiermee een urgentieverklaring aanvragen. Dit doet u bij een woningcorporatie. Met de verklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning. De Delftse Adviescommissie Voorrangsbepaling (DAV) bepaalt of u de urgentieverklaring krijgt.

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Vergoeding

Is het bedrag boven de huurgrens dan komt u in aanmerking voor een vergoeding. 

Verhuizen

De verplichting tot verhuizen wordt niet opgelegd aan:

  • Mensen van 65 jaar en ouder
  • Gehandicapten met een aangepaste woning
  • Gezinnen die uit acht of meer personen bestaan

De woonkostentoeslag van de gemeente is iets anders dan huurtoeslag van de Belastingdienst.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Delft? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:

  • een specificatie van de huur
  • een geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen bijstandsuitkering? Stuur dan ook de volgende bewijsstukken mee:

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekening van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
  • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
  • als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
  • als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u een klant met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten. U mag ook namens uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten niet gebruiken om namens hen een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.