Studietoeslag

Studenten met een arbeidsbeperking kunnen in aanmerking komen voor een  studietoeslag. De toeslag vraagt u online aan.

Beschrijving

Jongeren met een structurele medische beperking zijn soms minder goed in staat hun opleiding te combineren met een bijbaan. De studietoeslag is bedoeld om te voorkomen dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken.

Bedrag per maand

De studietoeslag is voor 2023 maximaal € 328,59 per maand. De hoogte hangt af van uw leeftijd. 

21 jaar of ouder € 328,59
20 jaar € 262,87
19 jaar € 197,15
18 jaar € 164,30

Het geld hoeft u niet te gebruiken voor uw studie. Het is een extra steuntje in de rug. De gemeente controleert niet waar u de toeslag voor gebruikt. 

Procedure

Als uw aanvraag compleet is, vindt er meestal een beoordeling plaats door een deskundige. Deze beoordeelt of u door een medische beperking niet structureel kan bijverdienen naast uw studie. Hiervoor krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. De hele procedure kan tot 12 weken duren.

Voorwaarden

  • U woont in Delft.
  • U bent 15 jaar of ouder.
  • U ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming op basis van de WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten). Of u heeft een DUO beschikking voor een studentenreisproduct. 
  • U kunt door een medische beperking naast de studie structureel niet bijverdienen.
  • U ontvangt geen Wajong uitkering.
  • Uw eventuele stagevergoeding bedraag maximaal € 181,67 per maand. Let op: Is de stagevergoeding hoger? Dan haalt de gemeente het verschil af van de studietoeslag. 

Recht

U heeft recht zolang u studeert en aan de voorwaarden voldoet. 

Vraag en antwoord

Studiefinanciering

Moet ik Studiefinanciering (WSF) of WTOS ontvangen om recht te hebben op studietoeslag?

Ja.

Nog geen 18?

Ik ben nog geen 18 jaar, kan ik een aanvraag indienen?

Ja, u kunt de studietoeslag aanvragen vanaf de dag dat u 15 jaar oud bent. Voorwaarde is wel dat u recht heeft op WSF of WTOS en deze ook ontvangt. Of u heeft een beschikking van DUO voor een studentenreisproduct. Let op: Mbo-studenten jonger dan 18 jaar met een studentenreisproduct hebben geen recht op studietoeslag.

Hulp

Wie kan mij helpen met mijn aanvraag?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de studietoeslag? Vraag een bekende, een familielid of uw school om hulp. Lukt dit niet? Dan helpt de Formulierenbrigade van Delft voor Elkaar u graag.

Beoordeling

Wie beoordeelt dat ik niet in staat ben om naast mijn studie te kunnen bijverdienen?

Een deskundige geeft een geneeskundig advies aan de gemeente. Hiermee beoordeelt de gemeente of u naast uw studie kunt bijverdienen. Het is mogelijk dat u een uitnodiging ontvangt voor een gesprek. Heeft u medische gegevens die uw aanvraag kunnen beïnvloeden? Neem deze dan mee naar het onderzoek. 

Bezwaar

Kan ik bezwaar maken tegen de beslissing op mijn aanvraag?

Ja, in de beschikking staat vermeld hoe u bezwaar kunt indienen.

Nieuwe aanvraag

Hoe vaak krijg ik een keuring?

De keuring is in principe 1 keer.

Tussentijds stoppen

Kan ik de studietoeslag tijdelijk stopzetten?

Ja. Wanneer u de studietoeslag opnieuw aanvraagt, kan het voorkomen dat de keuring nogmaals wordt uitgevoerd.

Lopende studietoeslag

Ik heb nu recht op een hoger bedrag. Moet ik hiervoor een nieuwe aanvraag indienen?

Nee. De gemeente past alle lopende studietoeslagen aan. U hoeft hiervoor niets te doen. U ontvangt hierover een brief met aanvullende informatie.

Wijzigingen doorgeven?

Ja, u moet alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het recht op Individuele studietoeslag doorgeven. Dat kan telefonisch via 14015 of via het contactformulier. De gemeente bepaalt of de wijzigingen gevolgen hebben voor uw toeslag. 

Stop met studie

Als ik stop met studeren, houd ik dan recht op de studietoeslag?

Nee, dan stopt de toeslag. U moet dit aan de gemeente doorgeven.

Terugbetalen

Wanneer moet ik de studietoeslag terugbetalen?

Blijkt achteraf dat u te veel of ten onrechte studietoeslag heeft ontvangen? Dan kunt u worden verplicht dit bedrag terug te betalen.

Links

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Weinig geld? Gemeente helpt!