Studietoeslag

Algemeen

Studenten met een arbeidsbeperking kunnen in aanmerking komen voor een studietoeslag. De toeslag vraagt u online aan.

Beschrijving

Bent u een jongere met een structurele medische beperking? Dan kan het soms moeilijk zijn om opleiding te combineren met een bijbaan. De studietoeslag voorkomt dat u meer moet lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken.

Bedrag per maand

De studietoeslag is maximaal € 359,57 per maand. De hoogte hangt af van uw leeftijd. 

21 jaar of ouder€ 359,57
20 jaar€ 287,66
19 jaar€ 215,75
18 jaar€ 179,79

Het geld hoeft u niet te gebruiken voor uw studie. Het is een extra steuntje in de rug. De gemeente controleert niet waar u de toeslag voor gebruikt. 

Procedure

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u een uitnodiging van een medisch deskundige. Die onderzoekt of u om permanente of langdurige medische redenen niet kan bijverdienen naast uw studie. Op basis van het medisch advies beslist de gemeente of u in aanmerking komt voor de studietoeslag. De hele procedure kan ongeveer 8 weken duren. 

Voorwaarden

  • U woont in Delft.
  • U bent 15 jaar of ouder.
  • U ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming op basis van de WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten). Of u heeft een DUO beschikking voor een studentenreisproduct. 
  • U bent door permanente of langdurige medische redenen niet in staat om naast uw studie te werken. 
  • U ontvangt geen Wajong uitkering.
  • Uw eventuele stagevergoeding bedraag maximaal € 215,75 per maand. Let op: Is de stagevergoeding hoger? Dan haalt de gemeente het verschil af van de studietoeslag. 

Recht

U heeft recht zolang u studeert en aan de voorwaarden voldoet. 

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Ja, u moet studiefinanciering (WSF of WTOS) ontvangen om recht te hebben op de studietoeslag.

Ja, u kunt de studietoeslag aanvragen vanaf de dag dat u 15 jaar oud bent. Voorwaarde is wel dat u recht heeft op studiefinanciering (WSF of WTOS) en deze ook ontvangt. Of u heeft een beschikking van DUO voor een studentenreisproduct. Let op: mbo-studenten jonger dan 18 jaar met een studentenreisproduct hebben geen recht op studietoeslag.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de studietoeslag? Vraag een bekende, een familielid of uw school om hulp. Lukt dit niet? Dan helpt de Formulierenbrigade van Delft voor Elkaar u graag.

Een medisch deskundige geeft een advies aan de gemeente. U ontvangt hiervoor een uitnodiging voor een gesprek. Heeft u medische gegevens die uw aanvraag kunnen beïnvloeden? Neem deze dan mee naar het onderzoek. Met het medisch advies beoordeelt de gemeente of u naast uw studie kunt bijverdienen.

Ja, u kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. In de brief met het besluit (de beschikking) staat hoe u bezwaar kunt maken.

De keuring is in principe 1 keer. Als er aanleiding is voor een herkeuring, ontvangt u hiervoor een nieuwe uitnodiging.

Ja, u kunt de studietoeslag tijdelijk stopzetten. Vraagt u de toeslag daarna opnieuw aan? Dan kan het voorkomen dat u weer een keuring moet doen.

Heeft u recht op een hoger bedrag? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. De gemeente past alle lopende studietoeslagen aan. U hoeft hiervoor niets te doen. U ontvangt hierover een brief met meer informatie.

Ja, u moet alle wijzigingen doorgeven die van invloed kunnen zijn op uw recht op studietoeslag. U kunt wijzigingen doorgeven via telefoonnummer 14015. Of via het contactformulier. De gemeente bepaalt of de wijzigingen gevolgen hebben voor uw toeslag.

Als u stopt met studeren, stopt ook de studietoeslag. U moet dit aan de gemeente doorgeven.

Blijkt achteraf dat u te veel of ten onrechte studietoeslag heeft ontvangen? Dan kan het zijn dat u dit bedrag moet terugbetalen.

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Weinig geld? Gemeente helpt!