Studietoeslag

Algemeen

Studenten met een arbeidsbeperking kunnen in aanmerking komen voor een studietoeslag. De toeslag vraagt u online aan.

Beschrijving

Jongeren met een structurele medische beperking zijn soms minder goed in staat hun opleiding te combineren met een bijbaan. De studietoeslag is bedoeld om te voorkomen dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken.

Bedrag per maand

De studietoeslag is maximaal € 352,80 per maand. De hoogte hangt af van uw leeftijd. 

21 jaar of ouder€ 352,80
20 jaar€ 282,23
19 jaar€ 211,67
18 jaar€ 176,40

Het geld hoeft u niet te gebruiken voor uw studie. Het is een extra steuntje in de rug. De gemeente controleert niet waar u de toeslag voor gebruikt. 

Procedure

Als uw aanvraag compleet is, vindt er meestal een beoordeling plaats door een deskundige. Deze beoordeelt of u door een medische beperking niet structureel kan bijverdienen naast uw studie. Hiervoor krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. De hele procedure kan tot 12 weken duren.

Voorwaarden

  • U woont in Delft.
  • U bent 15 jaar of ouder.
  • U ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming op basis van de WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten). Of u heeft een DUO beschikking voor een studentenreisproduct. 
  • U kunt door een medische beperking naast de studie structureel niet bijverdienen.
  • U ontvangt geen Wajong uitkering.
  • Uw eventuele stagevergoeding bedraag maximaal € 211,67 per maand. Let op: Is de stagevergoeding hoger? Dan haalt de gemeente het verschil af van de studietoeslag. 

Recht

U heeft recht zolang u studeert en aan de voorwaarden voldoet. 

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Ja, u moet studiefinanciering (WSF of WTOS) ontvangen om recht te hebben op de studietoeslag.

Ja, u kunt de studietoeslag aanvragen vanaf de dag dat u 15 jaar oud bent. Voorwaarde is wel dat u recht heeft op studiefinanciering (WSF of WTOS) en deze ook ontvangt. Of u heeft een beschikking van DUO voor een studentenreisproduct. Let op: mbo-studenten jonger dan 18 jaar met een studentenreisproduct hebben geen recht op studietoeslag.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de studietoeslag? Vraag een bekende, een familielid of uw school om hulp. Lukt dit niet? Dan helpt de Formulierenbrigade van Delft voor Elkaar u graag.

Een deskundige geeft een geneeskundig advies aan de gemeente. Hiermee beoordeelt de gemeente of u naast uw studie kunt bijverdienen. Het is mogelijk dat u een uitnodiging ontvangt voor een gesprek. Heeft u medische gegevens die uw aanvraag kunnen beïnvloeden? Neem deze dan mee naar het onderzoek.

Ja, u kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. In de brief met het besluit (de beschikking) staat hoe u bezwaar kunt maken.

De keuring is in principe 1 keer.

Ja, u kunt de studietoeslag tijdelijk stopzetten. Vraagt u de toeslag daarna opnieuw aan? Dan kan het voorkomen dat u weer een keuring moet doen.

Heeft u recht op een hoger bedrag? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. De gemeente past alle lopende studietoeslagen aan. U hoeft hiervoor niets te doen. U ontvangt hierover een brief met meer informatie.

Ja, u moet alle wijzigingen doorgeven die van invloed kunnen zijn op uw recht op studietoeslag. U kunt wijzigingen doorgeven via telefoonnummer 14015. Of via het contactformulier. De gemeente bepaalt of de wijzigingen gevolgen hebben voor uw toeslag.

Als u stopt met studeren, stopt ook de studietoeslag. U moet dit aan de gemeente doorgeven.

Blijkt achteraf dat u te veel of ten onrechte studietoeslag heeft ontvangen? Dan kan het zijn dat u dit bedrag moet terugbetalen.

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Weinig geld? Gemeente helpt!