Milieueffectrapport

De gemeente heeft voor Schieoevers Noord een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De gemeenteraad heeft dit rapport op 11 juli 2019 vastgesteld.

Milieueffectrapport

Het rapport laat zien welke milieueffecten de ambities uit het ontwikkelplan hebben voor het gebied. Het rapport geeft grenzen aan de planontwikkeling. Zo maakt het duidelijk welke ontwikkelingen mogelijk zijn in het gebied. En onder welke voorwaarden. De uitkomsten uit het rapport hanteert de gemeente als randvoorwaarden in het ontwikkelplan.

Bestemmingsplan Tiny Houses

Het milieueffectrapport (MER) hangt samen met het bestemmingsplan Tiny Houses. Dit is namelijk de eerste wijziging van een bestemmingsplan om Schieoevers Noord te veranderen.

Raad van State

Tegen het bestemmingsplan Tiny Houses heeft iemand beroep ingesteld bij de Raad van State. Het ging vooral om het MER voor Schieoevers Noord. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard. En bepaald dat het MER pas bij het volgende bestemmingsplan aan de orde komt.

Over het MER heeft de Raad van State nog geen oordeel gegeven. Belangrijk voor de ontwikkeling is dat de gemeente geen nieuwe MER-procedure hoeft te doorlopen. Het bestaande MER is de basis voor het bestemmingsplan dat de gemeente voor Schieoevers Noord maakt. Hiermee kan de gemeente de gebiedsontwikkeling Schieoevers met het MER Schieoevers Noord verder uitwerken.