Omgevingsvergunning monumenten

Algemeen

Wilt u een verandering aanbrengen aan een monument? Dan heeft u een omgevingsvergunning (voorheen monumentenvergunning) nodig. Deze vraagt u online aan via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Komt u liever naar de gemeente? Maak eerst een afspraak.

Neem bij uw bezoek mee:

 • Situatietekening, schaal 1:1000
 • Tekeningen van bestaande en nieuwe situatie, minimaal schaal 1:1000 (plattegronden, gevels en lengte- en dwarsdoorsneden)
 • Foto's van de bestaande situatie
 • Korte toelichting van uw plan of werkomschrijving
 • Rapport inspectie monumentenwacht (als u deze heeft)
 • Bouwhistorisch rapport (als u deze heeft of op aanvraag van gemeente)
 • Principe-details, schaal 1:5
 • Verfstalen (als dit van toepassing is)

Neem uw bijlagen digitaal mee. Dit versnelt de aanvraagprocedure. 

Hoelang duurt het?

 • Gewone omgevingsvergunning: 8 weken
 • Uitgebreide omgevingsvergunning: 6 maanden

De gemeente kan deze termijn eenmalig verlengen met 6 weken.

Vergunning aanvragen

Waarvoor nodig?

Een omgevingsvergunning heeft u nodig voor alle wijzigingen aan de bouwkundige structuur van een monument. Het gaat hierbij om wijzigingen aan het hele pand. Met de gevel, tuin, binnenplaats en het interieur.

Onderhoud aan monumenten

Bij onderhoud aan monumenten heeft u soms een vergunning nodig. Wanneer dit is, ziet u op de pagina Onderhoud aan monumenten.

Voorbespreken

U kunt het beste uw plannen vooraf met de gemeente bespreken in een vooroverleg. U hoort dan precies wat u kan en mag veranderen.

De gemeente kan een eenvoudig cultuurhistorisch onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek kunt u nodig hebben als u de omgevingsvergunning aanvraagt.

Kosten 2023

 • Omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten: 1,30 % van de bouw- en sloopkosten met een minimumtarief van € 163,55
 • Uitvoering en/of beoordeling van cultuurhistorisch onderzoek: € 277,50

Vooroverleg:

 • Algemene informatieverstrekking (geen advies): geen kosten
 • Advies monumenten en cultuurhistorische gebouwen: € 163,15
 • Advies welstand: € 380,30
 • Compleet vooroverleg (exclusief Bouwbesluit): € 1.262,65

Vraag en antwoord

Gemeentelijk of rijksbeschermd stadsgezicht?

Vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online? En ligt het pand in een beschermd stadsgezicht? Dan krijgt u de vraag of het om een gemeentelijk of rijksbeschermd stadsgezicht gaat. In Delft zijn alle beschermde stadsgezichten van rijkswege beschermd.