Omgevingsvergunning monumenten

Algemeen

Wilt u een verandering aanbrengen aan een monument? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. De vergunning vraagt u online aan via het Omgevingsloket.

Vergunning

Een omgevingsvergunning heeft u nodig voor alle wijzigingen aan de bouwkundige structuur van een monument. Het gaat hierbij om wijzigingen aan het hele gebouw. Met de gevel, tuin, binnenplaats en het interieur.

Onderhoud aan monumenten

Bij onderhoud aan monumenten heeft u soms een vergunning nodig. Wanneer dit is, ziet u op de pagina Onderhoud aan monumenten.

Voorbespreken

U kunt het beste uw plannen vooraf met de gemeente bespreken in een vooroverleg. U hoort dan precies wat u kan en mag veranderen.

De gemeente kan een eenvoudig cultuurhistorisch onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek kunt u nodig hebben als u de omgevingsvergunning aanvraagt.

Hoelang duurt het?

Gewone omgevingsvergunning8 weken
Uitgebreide omgevingsvergunning6 maanden

De gemeente kan deze periode eenmalig verlengen met 6 weken.

Beschrijving

Komt u liever naar de gemeente? Maak eerst een afspraak.

Neem bij uw bezoek mee:

  • Situatietekening, schaal 1:1000
  • Tekeningen van bestaande en nieuwe situatie, minimaal schaal 1:1000 (plattegronden, gevels en lengte- en dwarsdoorsneden)
  • Foto's van de bestaande situatie
  • Korte toelichting van uw plan of werkomschrijving
  • Rapport inspectie monumentenwacht (als u deze heeft)
  • Bouwhistorisch rapport (als u deze heeft of op aanvraag van gemeente)
  • Principe-details, schaal 1:5
  • Verfstalen (als dit van toepassing is)

Neem uw bijlagen digitaal mee. Dit versnelt uw aanvraag.

Kosten

Kosten 2024
Omgevingsvergunning monumenten1,3 % van de bouw- en sloopkosten (minimaal: € 163,55)

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Vraagt u een omgevingsvergunning aan? En ligt uw gebouw in een beschermd stadsgezicht? Dan krijgt u de vraag of het om een gemeentelijk of rijksbeschermd stadsgezicht gaat. In Delft zijn alleen rijksbeschermde stadsgezichten.

Wetten en regels