Vergunning monumenten

Algemeen

Wilt u een verandering aanbrengen aan een monument? Dan heeft u een vergunning nodig. De vergunning vraagt u online aan via het Omgevingsloket.

Vergunning

Een omgevingsvergunning heeft u nodig voor alle veranderingen aan de bouwkundige structuur van een monument. Het gaat hierbij om veranderingen aan het hele gebouw. Inclusief alle gevels, het interieur, de tuin en de binnenplaats.

Meerdere activiteiten

Voor een verandering aan een monument heeft u een vergunning nodig voor 1 of meer activiteiten. Dit kunnen ook losse vergunningen zijn. Let dus op dat u alle relevante activiteiten aanvraagt. Bijvoorbeeld de volgende activiteiten:

  • Bouwactiviteit (Omgevingsplan)
  • Bouwactiviteit (Technisch)
  • Gemeentelijk monument (Omgevingsplan)
  • Rijksmonumentenactiviteit

Het hangt van het werk af welke vergunningen u nodig heeft. Twijfelt u voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen? Doe de Vergunningcheck op het Omgevingsloket. Of neem contact op met de gemeente voordat u een aanvraag doet.

Informeel voorbespreken

U kunt uw plannen ook informeel voorbespreken met de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Vermeld hierbij:

  • Het adres van het gebouw
  • Of het gebouw een monument is
  • Of het gebouw binnen het beschermd stadsgezicht ligt
  • Korte toelichting van uw plan of werkomschrijving
  • Tekeningen als u deze heeft

Hoe meer informatie u heeft, hoe beter de gemeente u advies kan geven over de vervolgstappen. En het eventueel aanvragen van de vergunning.

Formeel vooroverleg

Het is ook mogelijk om uw plannen vooraf met de gemeente te bespreken in een formeel vooroverleg. Dit heet ook wel een 'concept aanvraag'. U hoort dat precies wat u kan en mag veranderen. Dit kan al op basis van een schetsontwerp. Een vooroverleg geeft u zo meer duidelijkheid over de mogelijkheden voordat u het plan volledig uitwerkt.

Cultuurhistorisch onderzoek

De gemeente kan een eenvoudig cultuurhistorisch onderzoek doen om de monumentaal waardevolle onderdelen te bepalen. Dit onderzoek kunt u nodig hebben als u de vergunning aanvraagt. Tijdens het vooroverleg kan de gemeente aangeven of een onderzoek nodig is. Heeft u een uitgebreider onderzoek nodig? Dan moet u dit laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau.

Hoelang duurt het?

Gewone vergunning8 weken
Uitgebreide vergunning6 maanden

De gemeente kan deze periode eenmalig verlengen met 6 weken.

Onderhoud aan monumenten

Bij onderhoud aan monumenten heeft u soms een vergunning nodig. Wanneer dit is, ziet u op de pagina Onderhoud aan monumenten.

Kosten

De kosten hangen af van het werk dat u uitvoert. En voor welke activiteit u een vergunning aanvraagt.

Kosten 2024
Monumenten1,3 % van de bouw- en sloopkosten (minimaal: € 163,55)
Bouwen
(ruimtelijke deel)
1,71 % van de bouwkosten voor bouwkosten tot € 1.000.000
(minimaal € 65,61)
Bouwen
(bouwtechnische deel)
1,14 % van de bouwkosten voor bouwkosten tot € 1.000.000
(minimaal € 43,74)

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Delft heeft zo'n 1.500 beschermde monumenten. Ongeveer 700 rijksmonumenten en ruim 800 gemeentelijke monumenten. In de lijst met monumenten ziet u of uw gebouw een gemeentelijk of rijksmonument is.

Vraagt u een vergunning aan? Dan krijgt u de vraag of uw monument in een beschermd stadsgezicht ligt. In Delft zijn 4 rijksbeschermde stadsgezichten.

Wetten en regels