Bijstand IOAZ-uitkering

De IOAZ (wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is een uitkering voor oudere ondernemers en zzp'ers. Die er over nadenken om te stoppen als zelfstandige ondernemer.

Aanvragen

Een IOAZ-uitkering vraagt u aan bij het Bureau Zelfstandigen van de gemeente. U moet dit doen voordat u stopt met uw onderneming. Maak een afspraak via het contactformulier.

Beschrijving

De reden om te stoppen moet zijn dat u onvoldoende inkomen uit het bedrijf heeft. De IOAZ-uitkering vult uw inkomen en dat van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau.

Krijgt u de IOAZ-uitkering? Dan moet u uw bedrijf binnen1,5 jaar stoppen.

Vragen?

Heeft u vragen? Bel 14015. 

Pijnacker-Nootdorp

Woont u in Pijnacker, Nootdorp of Delfgauw? Meld u dan aan voor een IOAZ-uitkering in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

  • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige. Daarvoor werkte u 7 jaar als zelfstandige of in loondienst. 
  • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur.
  • De inkomsten uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder dan € 25.909 (bedragen per 2020). Werkt uw partner mee in het bedrijf? Dan tellen deze inkomsten mogelijk mee. Dit geldt voor de meewerkvergoeding (boven de € 5.000) en het winstaandeel. Andere inkomsten van uw partner tellen niet mee. Zoals loon of een WW-uitkering.
  • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 27.760 (bedragen per 2020). De gemeente zal dit onderzoeken. 
  • Het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de uitkeringsnorm.
  • U dient de aanvraag voor een IOAZ-uitkering in voordat u het bedrijf stopt. Na de aanvraag beëindigt u het bedrijf binnen 19 maanden. Het recht op een IOAZ-uitkering ontstaat niet eerder dan dat u het bedrijf heeft beëindigd. 

Verplichtingen

Als u een IOAZ-uitkering ontvangt, heeft u een aantal verplichtingen: 

  • U heeft sollicitatieplicht
  • Verandert uw persoonlijke situatie? En heeft dit mogelijk invloed op uw uitkering? Geef de veranderingen dan door aan de gemeente.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

In uitzonderlijke gevallen komen ook gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. 

Vraag en antwoord

Uitbetaling

De IOAZ-uitkering krijgt u per maand. U ontvangt de uitkering achteraf.

Maatregel

Komt u uw verplichtingen niet na? Dan kan de gemeente het geld terugvorderen en een maatregel opleggen. U moet het te veel ontvangen geld terugbetalen. En u krijgt minimaal een maand een lagere uitkering. U heeft het recht bezwaar te maken als u het niet eens bent met deze beslissing.