Bijstand IOAZ uitkering

Een IOAZ-uitkering vraagt u aan bij Bureau Zelfstandigen van de gemeente Delft. U moet dit doen voordat u stopt met uw onderneming. Stuur een bericht via het contactformulier voor het maken van een afspraak met Bureau Zelfstandigen. 

Beschrijving

De IOAZ (wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is een uitkering voor de oudere ondernemer/ ZZP-er, die er over nadenkt te stoppen als zelfstandig ondernemer.

De reden om te stoppen moet zijn dat u onvoldoende inkomen uit het bedrijf heeft. De IOAZ uitkering vult uw inkomen en dat van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau.

Nadat het IOAZ-recht is toegekend, moet uw bedrijf binnen 1,5 jaar opgeheven zijn.

Vragen?

Heeft u vragen? Bel dan naar 14015. 

Pijnacker-Nootdorp

Woont u in Pijnacker, Nootdorp of Delfgauw? Meld u dan aan voor een IOAZ-uitkering in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen voor een IOAZ-uitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

  • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige. Daarvoor werkte u 7 jaar als zelfstandige of in loondienst. 
  • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur.
  • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan € 25.909 (bedragen per 2020). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Als uw partner meewerkt in het bedrijf dan tellen deze inkomsten mogelijk mee. Dit geldt voor de meewerkvergoeding (boven de € 5.000) en het winstaandeel. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
  • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 27.760 (bedragen per 2020). De gemeente zal dit onderzoeken. 
  • Het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de uitkeringsnorm.
  • U dient de aanvraag voor een IOAZ-uitkering in voordat het bedrijf wordt beëindigd. Na de aanvraag beëindigt u het bedrijf binnen een periode van 19 maanden. Het recht op een IOAZ-uitkering ontstaat niet eerder dan dat het bedrijf beëindigd is. 

Verplichtingen

Als u een IOAZ-uitkering ontvangt, heeft u een aantal verplichtingen: 

  • U heeft sollicitatieplicht
  • U geeft wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw uitkering door aan de gemeente.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

In uitzonderlijke gevallen komen ook gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. 

Vraag en antwoord

Uitbetaling

De IOAZ-uitkering wordt per maand uitbetaald. U ontvangt de uitkering achteraf.

Maatregel

Als u uw verplichting niet nakomt, kan de gemeente geld terugvorderen en een maatregel opleggen. U moet het te veel ontvangen geld terugbetalen en u krijgt minimaal een maand een lagere uitkering. U heeft het recht bezwaar te maken als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente.