Ontwikkelingen in Tanthof

In Tanthof zijn verschillende ontwikkelingen om de wijk te versterken.

Nieuwbouw basisscholen

De scholen in Tanthof hebben besloten om terug te gaan van 6 naar 3 schoolgebouwen. Zij hebben daarbij de wens uitgesproken naar 1 gezamenlijke locatie te willen. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de beste plek voor de nieuwbouw van de schoolgebouwen.

Beleving openbare ruimte

Eind 2018 hebben bewoners van Tanthof een enquête kunnen invullen over de beleving van de openbare ruimte. De ideeën uit het onderzoek neemt de gemeente mee in het onderhoud van de openbare ruimte in Tanthof.

Werkgroep Bikolaan

In 2018 startte de werkgroep Bikolaan na enkele incidenten. De gemeente kijkt naar kansen voor de Bikolaan. Dit gebeurt samen met Vidomes, KesslerPerspektief, de wijkagent, de eigenaar van de PLUS-supermarkt en enkele bewoners. Het gaat hierbij om maatregelen voor de korte termijn. Zoals de aanpak van het straatbeeld. Maar ook om maatregelen voor de langere termijn om problemen achter de voordeur aan te pakken.

PLUS-supermarkt

De gemeente heeft met Vidomes en de eigenaar van de PLUS gesprekken gevoerd. Dit ging over uitbreiding of een nieuwe locatie voor de supermarkt. Ook start binnenkort een werkgroep voor winkelvoorzieningen in Tanthof Oost.

Abtswoudse bos

De stadsecoloog kijkt naar het versterken van de relatie tussen stad en land. Dit gebeurt samen met Staatsbosbeheer en de bewoners bij Abtswoude.

Stadslab Delft

De TU Delft, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de gemeente samen aan de toekomst van Tanthof. Dit gebeurt in een speciaal Stadslab Delft.