Optocht melden

Algemeen

Wilt u een optocht organiseren? Bijvoorbeeld met een muziekkorps of lampionnen? Dan heeft u geen vergunning nodig. U moet de optocht wel uiterlijk 3 weken van tevoren melden.

Beschrijving

Uw melding komt direct in de activiteitenkalender. Omschrijf deze dus zorgvuldig. Geeft u een locatie op? Dan is uw melding ook zichtbaar op de activiteitenkaart.

Evenementenvergunning

Voldoet de optocht niet aan de voorwaarden? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

Voorwaarden

  • Er is geen risico op agressie of ernstige geluidshinder
  • U belemmert niet de doorgang van het openbaar vervoer en de hulpdiensten
  • Er zijn niet meer dan 250 deelnemers
  • De optocht vindt plaats tussen 9.00 en 23.00 uur

De burgemeester kan binnen 10 dagen na uw melding besluiten het evenement te verbieden. Bijvoorbeeld als de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 

Kosten

Er zijn geen kosten.

Wetten en regels