Rolluik of rolhek plaatsen

Een rolluik of rolhek is om inbraak in woningen of winkels te voorkomen.

Welstandseisen

Wilt u een rolluik of rolhek aanbrengen in een gebied waar welstandseisen gelden? Dan kunt u zonder vergunning aan de slag als u voldoet aan de welstandseisen voor rolluiken:

  • U mag geen rolluik of rolhek plaatsen aan de buitenzijde van een voorgevel. En ook niet aan een zijgevel die grenst aan openbaar gebied.
  • Bij een rolluik en rolhek moet goed doorzicht blijven. Bijvoorbeeld naar de etalage of het portiek. Het doorzicht moet minimaal 75% zijn.
  • Heeft het gebouw een ronde gevel of gekromde gevelopening? Dan moet u het rolluik of rolhek aan de binnenzijde plaatsen. Oplossingen die bestaan uit een aantal, relatief kleine, platte vlakken mogen niet.
  • De kleur van het rolluik komt overeen met een kleur van de bestaande gevel. 

Afwijken van de eisen

Voldoet uw rolluik of rolhek niet aan de welstandseisen? Vraag dan een omgevingsvergunning aan. Ook heeft u positief advies nodig van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.