Serre of erker plaatsen

Zij- of achterkant

Wilt u een serre of erker plaatsen aan de zij- of achterkant van uw pand? Dan heeft u meestal geen omgevingsvergunning nodig. Doe de vergunningcheck op het Omgevingsloket om te zien of dit ook voor uw situatie geldt.

Voorkant of straatzijde

Plaatst u de serre of erker aan de voorkant of straatzijde? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen als u voldoet aan de uitvoeringsrichtlijnen. U moet het bouwplan wel vooraf melden bij de gemeente.

Uitvoeringsrichtlijnen serre of erker

 • Het bouwwerk bevindt zich voor de voorgevel van het pand. Of voor een zij- of achtergevel die naar het openbare gebied gekeerd is. Bijvoorbeeld een zijmuur die grenst aan een straat, stoep of park.
 • De serre of erker mag maximaal 0,4 meter hoger zijn dan de hoogte van de 1e bouwlaag.
 • De serre of erker is aangesloten op het hoofdgebouw.
 • De voorkant van de serre of erker komt maximaal 1,2 meter voor de voorgevel van het pand.
 • De afstand tussen de voorzijde van de serre of erker en het openbaar gebied blijft minimaal 2 meter.
 • De serre of erker heeft een plat dak. De helling van dat dak is niet meer dan 15°.
 • De breedte van de serre of erker is maximaal 2/3 van de breedte van de gevel.
 • De oppervlakte van alle bijgebouwen (met de serre of erker erbij) is niet meer dan 50% van het onbebouwde erf.
 • De serre of erker wordt voor hetzelfde doel gebruikt als het hoofdgebouw. Als het hoofdgebouw bijvoorbeeld een woning is, dan wordt de serre of erker óók voor bewoning gebruikt.
 • Kozijnen, glas en panelen hebben hetzelfde uiterlijk als de bestaande kozijnen, glas en panelen van het pand.
 • Tenminste 65% van de buitengevel van de serre of erker is doorzichtig.

Omgevingsvergunning

Voldoet de serre of erker aan de voorkant of straatzijde van uw pand niet aan de richtlijnen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Monumenten en beschermd stadsgezicht

De bouwmelding geldt niet voor monumenten, cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en voor panden in het beschermd stadsgezicht of ander waardevol gebied. Hiervoor heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Op de Kaart Bouwmelding ziet u om welke gebieden het gaat.

Eigen verantwoordelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor een kwalitatief goede serre of erker die voldoet aan de wettelijke eisen voor bouwtechniek en veiligheid.