Subsidie onderwijsachterstandenbeleid

Algemeen

De subsidie onderwijsachterstandenbeleid is voor schoolbesturen van Delftse OAB-scholen en de openbare bibliotheek. En ook voor andere organisaties met expertise op het gebied van taaleducatie.

Beschrijving

De subsidie is voor:

  • Aanvullende activiteiten op het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie in Delft
  • Voorkomen of terugdringen van onderwijsachterstanden bij Delftse basisschoolleerlingen

Wanneer aanvragen?

Doe uw aanvraag uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt.

Verantwoorden

Krijgt u meer dan € 5.000 subsidie? Dan moet u de besteding van de subsidie verantwoorden. De gemeente stelt het bedrag daarna binnen 8 weken definitief vast.