Subsidie referendum

Algemeen

Voor het organiseren van een referendum kunt u subsidie aanvragen. De subsidie is een vergoeding van de materiële kosten die u maakt voor het publieke debat. De subsidie vraagt u schriftelijk aan.

Beschrijving

De gemeente verleent subsidie aan rechtspersonen of groepen van tenminste 10 natuurlijke personen. Deze personen werken in een gestructureerd verband samen om een bijdrage te leveren aan het publieke debat. 

Subsidiebedrag

U kunt een subsidie krijgen van maximaal € 5.000, zolang er budget is.

Verantwoorden

Na ontvangst van de subsidie moet u de subsidie verantwoorden.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om activiteiten die een kwalitatieve bijdrage leveren aan het politieke debat.
  • De activiteiten zijn voor het publiek toegankelijk en de uitingen zijn voldoende openbaar.
  • De activiteiten maakt u vooraf bekend bij het publiek.
  • Er is sprake van voldoende spreiding over aanvragers, soort en inhoud van de verschillende activiteiten.
  • Met de activiteiten mag u geen winst maken.
  • De activiteit heeft nog niet plaatsgevonden.

Kosten

Er zijn geen kosten.

Wetten en regels