Subsidie voor creatieve makers

Algemeen

Voert u projecten uit die bijdragen aan de werkgelegenheid van creatieve makers? Of zorgt u voor een levendig cultureel klimaat in Delft? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Geen budget meer

Voor deze subsidie is maximaal € 100.000 beschikbaar. De gemeente heeft dit bedrag inmiddels uitgegeven. Het is nu niet meer mogelijk om de subsidie aan te vragen.

Voor wie?

Subsidie is mogelijk voor:

  • Creatieve makers. Dit zijn zelfstandigen die werken in de culturele sector in Delft. Zoals in de muziek, theater, beeldende kunst, mode, design, letteren, games, film, dans of strip. Of een mix van deze stijlen.
  • Culturele instellingen met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk. En die zich inzetten voor actieve cultuur of cultuureducatie.

Hoeveel subsidie?

De subsidie is eenmalig en maximaal:

  • €  3.000 voor creatieve makers
  • € 10.000 voor culturele instellingen

Voorwaarden

  • Uw activiteit richt zich op het maken en uitvoeren van een cultureel of cultuur-educatief product of evenement.
  • Uw activiteit vindt plaats in Delft.
  • Uw activiteit richt zich op inwoners van Delft.
  • U heeft uw activiteit uiterlijk 31 december 2024 in zijn geheel uitgevoerd. Of u heeft het maakproces op die datum volledig afgerond.
  • U bent gevestigd in de regio Haaglanden.
  • Uw activiteit draagt bij aan 1 of meer doelen uit het Cultuurkader 2021-2030.

Wetten en regels