Subsidie voorschoolse voorzieningen

Algemeen

Kindercentra in Delft kunnen subsidie aanvragen voor het aanbieden van voorschoolse educatie.

Beschrijving

De subsidie is voor:

  • Opvang van peuters van ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben
  • Extra aanbod van voor- en vroegschoolse educatie voor peuters

Wanneer aanvragen?

Doe uw aanvraag uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt.

Landelijk Register

Om subsidie te krijgen moet uw kindercentrum staan ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Verantwoorden

Krijgt u meer dan € 5.000 subsidie? Dan moet u de besteding van de subsidie verantwoorden. De gemeente stelt het bedrag daarna binnen 8 weken definitief vast.

De gemeente stelt de subsidie vast op basis van het daadwerkelijke gebruik van de peuterplaatsen en VVE-peuterplaatsen.