Verhuizen vanuit het buitenland

Algemeen

Komt u uit het buitenland? En blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich in persoon bij de gemeente inschrijven. Dit geldt ook voor alle gezinsleden die met u meeverhuizen. Schrijf u binnen 5 dagen na uw aankomst in. Bel 14015 om een afspraak te maken bij de gemeente.

Studenten TU Delft en InHolland

Gaat u studeren aan de TU Delft of InHolland? Maak online een afspraak om u in te schrijven bij de gemeente. Dit doet u met uw inschrijfcode. Heeft u nog geen code? Vraag deze dan eerst aan bij de TU Delft of InHolland.

Beschrijving

Neem bij uw afspraak mee:

  • Alle reisdocumenten die u heeft (ook als deze niet meer geldig zijn)
  • Huur- of koopcontract (uitgeprint). Of toestemming van hoofdbewoner en eigenaar. Met een kopie identiteitsbewijs en het huur- of koopcontract van de hoofdbewoner of eigenaar

Vestigt u zich voor het eerst in Nederland? Of komt u uit Caribisch Nederland (Aruba, CuraƧao, Sint-Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius)? Neem dan ook mee:

  • Recente, originele geboorteakte (als u deze heeft)
  • Recente, originele huwelijks- of echtscheidingsakte (ook bij gezinshereniging)
  • Origineel uitschrijfbewijs (alleen bij vestiging vanuit Caribisch Nederland)

Legalisatie

Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Dit geldt niet voor documenten uit een EU-land. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Buiten Europese Unie

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie? Meld u zich dan eerst aan bij de Immigratie- Naturalisatiedienst (IND). Daarna kunt u een afspraak maken bij de gemeente.

Opnieuw in Nederland?

Bent u eerder in Nederland ingeschreven geweest? En is uw persoonlijke situatie anders geworden? Bijvoorbeeld door een huwelijk of geboorte van een kind? Dan moet u dit tijdens de inschrijving melden. Neem hiervan ook de officiƫle akten mee, als u deze heeft.

Hoe lang duurt het?

Binnen 4 weken krijgt u een brief. In deze brief staat dat de gemeente u heeft ingeschreven. U krijgt dan ook uw burgerservicenummer.

Voorwaarden

Procedure voor kennismigranten

Voor kennismigranten en expats geldt een andere procedure. Zij kunnen zich direct inschrijven bij het The Hague International Centre.

Procedure voor niet-ingezetene in de BRP

Woont u niet in Nederland? Of korter dan 4 maanden? Dan kunt u zich alleen laten inschrijven bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen (RNI-gemeente).