Visie Prinsenhofgebied

Museum Prinsenhof Delft en het Sint Agathaplein zijn belangrijk voor Delft. Een breed samengestelde werkgroep kreeg daarom de opdracht om een toekomstvisie voor het gebied op te stellen. De werkgroep heeft de visie in 2019 aangeboden aan het gemeentebestuur.

Toekomstvisie

Het monumentale Sint Agathaklooster is het belangrijkste museumstuk van Museum Prinsenhof Delft. Dit is een belangrijk uitgangspunt in de visie. Aanpassingen moeten zoveel mogelijk met respect voor de historie gebeuren.

In de visie wordt het Prinsenhofgebied nog meer een intieme en uitnodigende plek. Tuin, plein, kloostergebouw en Prinsenkwartier horen bij elkaar. En krijgen een inrichting als eenheid. Het Sint Agathaplein wordt minder een doorgangsroute. En meer een verblijfsplek. De Prinsentuin versterkt de kloostersfeer. De nieuwe museumingang komt aan de zijde van de tuin. En geeft bezoekers een prachtig zicht op de westgevel van het gebouw.

Werkgroep

De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van het museum, het Prinsenkwartier, gemeente, en omwonenden. Maar ook andere organisaties en Delftenaren die zich betrokken voelen bij het gebied. Daarnaast is er een oproep geweest om de groep verder aan te vullen. De werkgroep vormde zo een brede vertegenwoordiging vanuit de stad.

Proces

De werkgroep kwam van januari tot juli 2019 ongeveer iedere week bij elkaar. De leden hebben zich verdiept in de belangrijke onderzoeken, visies en beleid voor het gebied. Ook hebben ze pas verbouwde musea bezocht om hiervan te leren. De leden van de werkgroep hebben vervolgens een toekomstperspectief voor het gebied geschetst. Door de overeenkomsten te vinden en discussie te voeren over verschillen ontstond er 1 toekomstvisie voor het gebied.

Reacties

De werkgroep heeft de conceptvisie in mei 2019 aan de stad gepresenteerd. Veel bezoekers waren blij dat het karakter van het gebied in de visie bewaard blijft. Net als de serene sfeer in de tuin en de Waalse Kerk. Er waren ook vragen en suggesties. Bijvoorbeeld over hoe het verstilde karakter en de sociale veiligheid in de tuin bewaard blijven. Met de opmerkingen heeft de werkgroep de visie op verschillende punten aangepast.