Optocht melden

Voor een optocht is geen vergunning nodig. U moet de optocht wel uiterlijk 3 weken van tevoren melden bij de gemeente.

Een optocht is een georganiseerde gelegenheid waarbij een aaneengesloten groep mensen zich te voet of met voertuigen voortbeweegt. Zoals een muziekkorps, lampionnenoptocht, processie of defilé.

Kalender en kaart

Uw melding komt direct in de activiteitenkalender. Omschrijf deze dus zorgvuldig. Geeft u een locatie op? Dan is uw melding ook zichtbaar op de activiteitenkaart.

Evenementenvergunning

Voldoet de optocht niet aan de voorwaarden? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

  • Er is geen risico op agressie of ernstige geluidshinder.
  • De doorgang van het openbaar vervoer en de hulpdiensten is gegarandeerd.
  • Er zijn niet meer dan 250 deelnemers.
  • De optocht vindt plaats tussen 9.00 en 23.00 uur.

De burgemeester kan binnen 10 dagen na ontvangst van de melding besluiten het evenement te verbieden indien daardoor de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 

Wetgeving

Er zijn geen kosten.

Uw mening
Uw mening