Subsidie voor creatieve makers

Heeft u als creatieve maker door de coronacrisis tijdelijk uw werk niet kunnen doen? Dan kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen. Met de subsidie kunt u projecten uitvoeren die bijdragen aan de werkgelegenheid van creatieve makers. En daarmee aan een levendig cultureel Delft.

Aanvragen

De subsidie vraagt u schriftelijk aan. Aanvragen kan tot en met 15 juli 2022.

Voor wie?

Subsidie is mogelijk voor:

 • Creatieve makers. Dit zijn zelfstandigen die werken in de culturele sector. Zoals in de muziek, theater, beeldende kunst, mode, design, letteren, games, film, dans of strip.
 • Culturele instellingen zonder winstoogmerk die een aanvullend programma met creatieve makers willen organiseren.

Hoeveel subsidie?

De subsidie is eenmalig en maximaal:

 • € 3.000 voor creatieve makers
 • € 15.000 voor culturele instellingen

Voorwaarden

 • Uw activiteit draagt bij aan de werkgelegenheid van creatieve makers in Delft.
 • Uw activiteit richt zich op het uitvoeren van culturele of cultuur-educatieve activiteiten.
 • Uw activiteit is zichtbaar in Delft.
 • Uw activiteit bereikt een breed en divers publiek.
 • Uw activiteit is uiterlijk 31 december 2022 in zijn geheel uitgevoerd en afgerond.
 • De hoogte van de subsidie staat in redelijke verhouding tot de activiteiten.
 • U bent gevestigd in de regio Haaglanden.
 • Uw activiteiten passen binnen de coronamaatregelen die op dat moment gelden.
 • Uw activiteit draagt bij voorkeur bij aan 1 of meer doelen uit het Cultuurkader 2021-2030.
Uw mening
Uw mening