Visie Prinsenhofgebied

Museum Prinsenhof Delft en het Sint Agathaplein zijn belangrijk voor Delft. Een breed samengestelde werkgroep kreeg daarom de opdracht om een toekomstvisie voor het gebied op te stellen. De werkgroep heeft de visie in 2019 aangeboden aan het gemeentebestuur.

Toekomstvisie

Een belangrijk uitgangspunt in de visie is dat is dat het monumentale Sint Agathaklooster het belangrijkste museumstuk van Museum Prinsenhof Delft is. Aanpassingen moeten zoveel mogelijk met respect voor de historie gebeuren. In de visie wordt het Prinsenhofgebied nog meer een intieme en uitnodigende plek. Kloostergebouw, tuin, plein en Prinsenkwartier horen bij elkaar en worden als eenheid ingericht. Het Sint Agathaplein wordt minder een doorgangsroute en meer een verblijfsplek. De Prinsentuin versterkt de kloostersfeer. De nieuwe museumingang aan de zijde van de tuin geeft bezoekers een prachtig zicht op de westgevel van het gebouw.

Werkgroep

De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van het museum, de gemeente, het Prinsenkwartier en omwonenden. Maar ook andere organisaties en Delftenaren die zich betrokken voelen bij het gebied. Daarnaast is er een open oproep geweest om de groep verder aan te vullen. De werkgroep vormde zo een brede vertegenwoordiging vanuit de stad.

Proces

De werkgroep kwam van januari tot juli 2019 ongeveer iedere week bij elkaar. De leden hebben zich verdiept in de belangrijke onderzoeken, visies en beleid voor het gebied. Ook hebben ze diverse musea bezocht die pas verbouwd zijn om hiervan te leren. Alle leden van de werkgroep zijn vervolgens uitgenodigd om een toekomstperspectief op het gebied te schetsen. Door de overeenkomsten te vinden en discussie te voeren over verschillen ontstond er 1 toekomstvisie voor het gebied.

Reacties

De conceptvisie is in mei 2019 tijdens een openbare bijeenkomst aan de stad gepresenteerd. Veel bezoekers waren gerustgesteld dat het karakter van het gebied in de visie bewaard blijft. Net als de serene sfeer in de tuin en de Waalse Kerk. Er waren ook vragen en suggesties. Bijvoorbeeld over hoe het verstilde karakter en de sociale veiligheid in de tuin bewaard blijven. De werkgroep heeft alle opmerkingen meegewogen. Daarna is de visie op verschillende punten aangepast.

Uw mening
Uw mening