Verhuizen vanuit het buitenland

Studenten TU Delft

Gaat u studeren aan de TU Delft? Maak online een afspraak om u in te schrijven bij de gemeente. Dit doet u met uw inschrijfcode. Heeft u nog geen code? Vraag deze eerst aan bij de TU Delft.

Verhuizen vanuit het buitenland

Komt u uit het buitenland? En blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich bij de gemeente inschrijven. Dit geldt ook voor alle personen uit uw gezin die met u meeverhuizen. Schrijf u binnen 5 dagen na uw aankomst in. Bel 14015 om een afspraak te maken bij de gemeente.

14015

Beschrijving

Neem bij uw afspraak mee:

Vestigt u zich voor het eerst in Nederland? Of komt u uit Caribisch Nederland (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius)? Neem dan ook mee:

  • Recente, originele geboorteakte (als u deze heeft)

  • Recente, originele huwelijks- of echtscheidingsakte (ook bij gezinshereniging)

  • Origineel uitschrijfbewijs (alleen bij vestiging vanuit Caribisch Nederland)

Legalisatie

Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Dit geldt niet voor documenten uit een EU-land. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Verblijfsvergunning

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie? Dan moet u ook een verblijfsvergunning aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Opnieuw in Nederland?

Bent u eerder in Nederland ingeschreven geweest? En is uw persoonlijke situatie anders geworden? Bijvoorbeeld door een huwelijk of geboorte van een kind? Dan moet u dit tijdens de inschrijving melden. Neem hiervan ook de officiële akten mee, als u deze heeft.

Hoe lang duurt het?

Binnen 4 weken krijgt u een brief. In deze brief staat dat de gemeente u heeft ingeschreven. U krijgt dan ook uw burgerservicenummer.

Quarantaine

Komt u uit een land of gebied waar vanwege het coronavirus een aangepast reisadvies geldt? Blijf dan na aankomst 10 dagen in quarantaine.

Voorwaarden

Procedure voor kennismigranten

Voor kennismigranten en expats geldt een andere procedure. Zij kunnen zich direct inschrijven bij het The Hague International Centre.

Procedure voor niet-ingezetene in de BRP

Woont u niet in Nederland? Of korter dan 4 maanden? Dan kunt u zich alleen laten inschrijven bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen (RNI-gemeente).