Verhuizing melden

Gaat u in Delft wonen? Of verhuist u binnen Delft naar een ander adres? Geef uw verhuizing dan door aan de gemeente. Dit kan vanaf 4 weken vóór tot uiterlijk 5 dagen na de verhuisdatum. De gemeente schrijft u in op uw nieuwe adres. Uitschrijven bij uw oude gemeente is niet nodig.

Verhuizen buitenland

Verhuist u vanuit of naar het buitenland? Dan geldt een andere procedure.

Meesturen

Stuur bij het melden van uw verhuizing mee:

  • Kopie van uw huurcontract, koopcontract of bewijs van opname in een zorginstelling

Als u bij iemand gaat inwonen of onderhuren:

Als u bij uw ouders gaat wonen op het adres waar u eerder heeft gewoond:

  • Schriftelijke toestemming en kopie identiteitsbewijs van de ouder(s)

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw verhuizing binnen 10 werkdagen af. Dit is vanaf de dag dat u ook echt verhuist. Daarna kunt u producten bij de gemeente aanvragen.

Schriftelijk doorgeven

U kunt uw verhuizing ook schriftelijk doorgeven.

Op bezoek

Wilt u uw verhuizing bij het stadskantoor melden? Maak een afspraak voordat u langskomt.

Meld op tijd

U moet uw nieuwe adres binnen 5 dagen melden bij de gemeente. Geef uw verhuizing op tijd door. Alleen dan kunt u gemeentelijke producten aanvragen, zoals een paspoort of een uitkering.

De gemeente controleert de inschrijvingen op een adres. Meldt u uw verhuizing niet (op tijd)? Of geeft u bewust onjuiste informatie door? Dan kunt u een boete krijgen.

Video

Voorwaarden

Een verhuizing kunt u doorgeven als u 16 jaar of ouder bent.

Verhuizing partner doorgeven

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan kunt u de verhuizing van uw partner doorgeven als u beiden van en naar hetzelfde adres verhuist. Uw partner hoeft geen toestemming te geven. Woont u samen zonder huwelijk of partnerschap? Geef dan allebei apart uw verhuizing door. 

Verhuizing kinderen doorgeven

Als ouder kunt u de verhuizing van uw kind doorgeven als deze op hetzelfde adres gaat wonen. Toestemming van de andere ouder is niet nodig. Verhuist uw kind van de ene naar de andere ouder? Dan is toestemming van beide ouders nodig.