Ontwikkelingen in Tanthof

In Tanthof zijn verschillende ontwikkelingen om de wijk te versterken.

Nieuwbouw basisscholen

De scholen in Tanthof hebben besloten om terug te gaan van 6 naar 3 schoolgebouwen. Zij hebben daarbij de wens uitgesproken naar 1 gezamenlijke locatie te willen. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de beste plek voor de nieuwbouw van de schoolgebouwen.

Beleving openbare ruimte

Eind 2018 hebben bewoners van Tanthof een enquête kunnen invullen over de beleving van de openbare ruimte. Op 19 november is het resultaat van de enquête voorgelegd aan de bewoners. De ideeën die uit het onderzoek zijn gekomen neemt de gemeente mee in het onderhoud van de openbare ruimte in Tanthof.

Werkgroep Bikolaan

De werkgroep Bikolaan is in december 2018 gestart na enkele incidenten. Vidomes, PerspeKtief, de wijkagent, de gemeente, de eigenaar van de PLUS-supermarkt en enkele bewoners kijken samen naar kansen voor de Bikolaan. Het gaat hierbij om maatregelen voor de korte termijn, zoals de aanpak van het straatbeeld. Maar ook om maatregelen voor de langere termijn om problemen achter de voordeur aan te pakken.

PLUS-supermarkt

De gemeente heeft met Vidomes en de eigenaar van de PLUS gesprekken gevoerd over de mogelijkheden voor uitbreiding of een nieuwe locatie voor de supermarkt. Bewoners en andere partijen kunnen zich aanmelden voor dit overleg. Ook start binnenkort een werkgroep voor de winkelvoorzieningen in Tanthof Oost.

Abtswoudse bos

De stadsecoloog kijkt samen met Staatsbosbeheer en de bewoners bij Abtswoude naar het versterken van de relatie tussen stad en land.

Stadslab Delft

In een speciaal Stadslab Delft werken de TU Delft, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de gemeente samen aan de toekomst van Tanthof.

Uw mening
Uw mening