Airco-unit plaatsen

Gaat u een airco-unit plaatsen? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen als u voldoet aan de eisen. U moet het bouwplan wel van tevoren melden bij de gemeente.

Eisen airco-unit

  • De airco-unit staat op een plat dak. Of aan een zij- of achtergevel die niet aan openbaar gebied zit. Bijvoorbeeld een zijmuur die niet aan een straat, stoep of park grenst. Airco-units aan de gevel mogen alleen bij gebouwen die maximaal 3 lagen hoog zijn.
  • Plaatst u de airco-unit op een plat dak? Dan is de hoogte maximaal 0,6 meter. En de oppervlakte maximaal 2 m2.
  • De afstand van de airco-unit tot aan de dakrand is minstens 1,4 maal de hoogte van de airco-unit.
  • Bevestigt u de airco-unit aan de gevel? Dan is de oppervlakte van de voorkant van de airco-unit maximaal 0,75 m2. De airco-unit steekt maximaal 0,4 meter uit voor de gevel.

Afwijken van de eisen

Voldoet de airco-unit niet aan de eisen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Ligt het gebouw in een gebied waar welstandseisen gelden? Dan heeft u ook positief advies nodig van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.

Monumenten en beschermd stadsgezicht

De bouwmelding geldt niet voor monumenten en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. En voor gebouwen in het beschermd stadsgezicht of ander waardevol gebied. Hier heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Op de Kaart Bouwmelding ziet u om welke gebieden het gaat.

Zelf verantwoordelijk

U bent zelf verantwoordelijk voor een airco-unit van goede kwaliteit. Die voldoet aan de wettelijke eisen voor bouwtechniek en veiligheid.