Bijzondere bijstand, babykamer

Algemeen

Kunt u de kosten van een babykamer niet zelf betalen? Heeft u een uitkering of laag inkomen? Dan kunt u bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) terecht voor een lening.

Voordat u naar de GKB gaat, moet u zich altijd eerst melden bij de gemeente. U krijgt een verklaring van de gemeente mee als u aan de voorwaarden voldoet van de GKB. De gemeente bekijkt ook wat u zelf had kunnen sparen. U kunt bellen voor het maken van een afspraak.

Voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan: 

 • € 2.056 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
 • € 1.439 voor alleenstaanden

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm? En kunt u de noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw situatie en inkomen. Vul het aanvraagformulier verwijzing lening GKB in. En stuur de gevraagde gegevens op naar de gemeente. 

Kosten

Het maximale bedrag dat u kunt lenen is voor een: 

 • ledikant € 85 
 • bijhorende matras € 95
 • box € 109
 • kinderstoel € 120
 • kinderwagen € 520
 • commode € 79

Lening alleen voor 1e kind  

U kunt alleen een renteloze lening ontvangen voor uw eerste kind. De spullen die u koopt, kunt u namelijk ook gebruiken voor een volgend kind.

Uitzonderingen zijn: 

 • als u de spullen nog gebruikt voor een eerder geboren kind. Dus, als u twee kinderen heeft die snel na elkaar geboren zijn.
 • als het voorgaande kind veel ouder is en de babyspullen er niet meer zijn.

Leenbijstand

Gaat de gemeentelijke kredietbank niet akkoord met het afsluiten van een lening? Dan kunt u een beroep doen op de gemeente voor een vergoeding van leenbijstand. Dit is een renteloze lening die u moet terugbetalen. Het geld kunt u alleen besteden voor een ledikant, bijhorende matras, kinderwagen, box of een commode. Leenbijstand vraagt u aan via de bijzondere bijstand.

Meer vergoedingen

Naast een renteloze lening, kunt u ook vergoeding aanvragen voor een babypakket.

De gemeente vergoedt een gedeelte van deze spullen. Dit 'babypakket' is een lijst met vergoedingen waarop allerlei zaken staan die u vergoedt krijgt. Zoals: luiers, rompertjes en babyzeep. Bij de geboorte van het eerste kind kunt u bijstand als gift krijgen.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Delft? Stuur de volgende gegevens op: 

 • De rekening van de spullen
 • Geldig legitimatiebewijs

Heeft u geen uitkering? 

 • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekening van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
 • Een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
 • Als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
 • Als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft. Dan moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.