Bijzondere bijstand, babypakket

Algemeen

Heeft u een uitkering van de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een babypakket online aanvragen.

Beschrijving

Als de baby is geboren heeft u van alles nodig voor verzorging van de baby en uzelf. De gemeente vergoedt een gedeelte van deze spullen. Dit 'babypakket' is een vastgestelde lijst met vergoedingen waarop verschillende zaken staan die u vergoedt krijgt. Zoals: luiers, rompertjes en babyzeep.

Wanneer u op medische indicatie in het ziekenhuis moet bevallen vergoedt de zorgverzekering de bevalling. Voor de kraamzorg moet u in sommige gevallen een eigen bijdrage betalen. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen.

Voorwaarden

Inkomensgrens

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan: 

  • € 2.056 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
  • € 1.439 voor alleenstaanden

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm? En kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw vermogen en uw draagkracht.

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Kosten

De vergoeding van het babypakket is maximaal € 330. En geldt alleen voor het eerste kind.

Bewijsstukken

Heeft u een uitkering van de gemeente Delft? De volgende bewijsstukken moet u opsturen:

  • De afsprakenkaart verloskundige/zwangerschapsverklaring
  • Een geldig legitimatiebewijs

Extra bewijsstukken als u geen uitkering heeft:

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekeningen van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
  • Een kopie van alle salaris of uitkeringsspecificatie van uzelf
  • Als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
  • Als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft. Dan moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Nee, u kunt alleen voor een 1e kind een kraampakket aanvragen. 

Uw aanvraag is dan niet compleet. De gemeente kan uw aanvraag niet afhandelen. U ontvangt hiervan een bericht.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten.

U mag ook namens de persoon die u begeleidt een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten hiervoor niet gebruiken.