Bijzondere bijstand, begrafeniskosten

Algemeen

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding voor de begrafenis- en crematiekosten online aanvragen.

Beschrijving

Is er een familielid overleden? En heeft u te weinig inkomen of spaargeld om (uw deel van) de kosten van de begrafenis of crematie te betalen? Dan kunt u de gemeente vragen om een vergoeding.

De vergoeding is alleen voor uw aandeel (kindsdeel).

Voorwaarden

Inkomensgrens

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan: 

  • € 2.056 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
  • € 1.439 voor alleenstaanden

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm? En kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw inkomen en situatie.  

Hoelang duurt het? 

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Kosten

De maximale bijdrage voor de kosten hangen af van het soort begrafenis of crematie.

Nabestaanden

Ontvangt u als nabestaanden een uitkering vanwege het overlijden? Bijvoorbeeld een uitvaartverzekering. Dan moet dit uitkeringsbedrag eerst van de begrafenis-, of crematiekosten af.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Delft? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:

  • de rekening van de begrafenis

  • geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen uitkering? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekeningen van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
  • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
  • als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
  • als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft. Dan moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten.

U mag ook namens de persoon die u begeleidt een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten hiervoor niet gebruiken.