Bijstand wijzigingen doorgeven

Heeft u een uitkering van de gemeente? Dan kunt u wijzigingen in uw situatie of inkomsten online doorgeven.

Beschrijving

U bent verplicht om alle informatie die van invloed kan zijn op uw uitkering aan de gemeente door te geven. Bijvoorbeeld verandering van inkomen, de komst van een onderhuurder, een ziekenhuisopname of het stoppen van een studie van uw inwonend kind van 21 jaar e.o.

Online doorgeven 

U kunt wijzigingen in uw situatie of inkomsten online doorgeven. 

Voorwaarden

Wat moet u doorgeven?

  • Inkomsten en kopie van al uw nieuwe loonspecificatie(s) 
  • Veranderingen in uw woonsituatie
  • Verandering van bankrekeningnummer 
  • Verandering in uw vermogen (erfenis)

Wat hoeft u niet door te geven?

Een verhuizing of een geboorte.

Schriftelijk aanvragen

Heeft u geen computer of kan niemand u helpen, dan kunt u het formulier telefonisch opvragen via 14015. Nadat de gemeente uw wijzigingen heeft ontvangen, krijgt u direct een nieuw formulier naar uw adres opgestuurd. U kunt het formulier niet ophalen bij de balie.

Vergeet niet uw (en uw partners) handtekening te zetten op de achterzijde van het formulier. Als u uw handtekening(en) niet zet, kan de gemeente het niet verwerken.

Meesturen

In een aantal situaties is het verplicht om bijlagen mee te sturen. Scan of stuur deze direct mee met het formulier.

  • Nieuw IBAN-nummer: Stuur een kopie van uw bankpas, afschrift op naam, inschrijvingsbevestiging van de bank of bewijsstuk beheerrekening mee.
  • Onderhuur of kostganger: Stuur de ondertekende overeenkomst tussen u en de huurder of kostganger mee.
  • Vermogen: Stuur bewijsstukken mee zoals kentekenbewijs auto, aankoopbewijs caravan, polis levensverzekering, bewijsstuk waarde-effecten of waardepapieren van huis in het buitenland.

Binnen 2 weken

Geef wijzigingen binnen 2 weken door. 

Hulp bij invullen

De Formulierenbrigade kan u helpen met het invullen van het formulier.