Bijzondere bijstand, begrafeniskosten

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u begrafenis- en crematiekosten online aanvragen.

Beschrijving

Is er een familielid overleden en is er te weinig inkomen of spaargeld om (uw deel van) de kosten van de begrafenis of crematie te betalen? Dan kunt u de gemeente vragen om een vergoeding.

De de vergoeding is alleen voor uw aandeel (kindsdeel).

Voorwaarden

Inkomensgrens

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan: 

  • € 1.690 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
  • € 1.183 voor alleenstaanden

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm en kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw inkomen en situatie.  

Hoelang duurt het? 

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Kosten

De maximale bijdrage voor de kosten van begrafenis of crematie is € 4600

Nabestaanden

Als nabestaanden een uitkering ontvangen vanwege het overlijden (zoals een uitvaartverzekering), dan moet dit uitkeringsbedrag eerst van de begrafenis-, of crematiekosten afgetrokken worden.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Delft? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:

  • de rekening van de begrafenis

  • geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen uitkering? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekeningen van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
  • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
  • als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
  • als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u een klant met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten. U mag ook namens uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten niet gebruiken om namens hen een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.