Kinderopvang

Er zijn verschillende soorten opvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Of die na school opvang nodig hebben.

  • Kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar
  • Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar
  • Gastouderopvang
  • Voorschool (voorheen peuteropvang)

Kinderopvangtoeslag

Voor de opvang kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Krijgt u de toeslag? En verandert uw situatie? Zoals uw inkomen of het aantal uren kinderopvang dat u afneemt? Pas dan meteen uw gegevens aan via Mijn Toeslagen. Of via de app Kinderopvangtoeslag.

Hulp bij toeslagenaffaire

De Belastingdienst is te streng geweest met het terugvragen van kinderopvangtoeslag. Dit staat bekend als de ‘toeslagenaffaire’. Bent u een gedupeerde van de toeslagenaffaire? Dan komt u in aanmerking voor de herstelregeling van de Belastingdienst. Maar ook de gemeente kan u helpen als u meer hulp nodig heeft.

Landelijk register kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang staan alle Delftse organisaties voor kinderopvang die voldoen aan de eisen. U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als u gebruik maakt van kinderopvang die in het register staat.

Gemeentebijdrage

Kunt u door sociaal-medische gezondheidsredenen niet goed voor uw kind zorgen? Vraag dan een bijdrage van de gemeente aan. 

Toezicht en handhaving kwaliteit

De gemeente is samen met de GGD verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.