Ondernemers vanaf 60 jaar

Bent u 60 jaar of ouder? Dan zijn er een aantal mogelijkheden uit de Bbz.

Voor wie?

Bent u al minstens 10 jaar ondernemer? En is uw inkomen per jaar lager dan de bijstandsnorm? Of verdient u al langere tijd niet genoeg om van uw inkomsten rond te komen? En heeft u weinig eigen vermogen? Dan zijn er mogelijkheden uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Inkomen aanvullen

U kunt bijstand aanvragen om uw inkomen aan te vullen. Uw krijgt dan extra inkomen tot het bijstandsniveau. Elk jaar moet u vooraf bijstand aanvragen. Achteraf bekijkt de gemeente of u te weinig of te veel heeft gekregen. De aanvullende bijstand stopt als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dan heeft u namelijk recht op AOW.

Bedrijfskapitaal

U kunt ook een bedrijfskapitaal voor noodzakelijke investeringen aanvragen. Voor 2021 kunt u maximaal € 10.157 krijgen. In specifieke gevallen hoeft u deze lening niet terug te betalen.

Contact 

Gemeente Delft -Bureau Zelfstandigen 
Bezoekadres: Stationsplein 1

Telefoon: 14015

Afspraak maken: Maak gebruik van het contactformulier.

Meer informatie