Stappenplan bouwen

Heeft u bouwplannen? En vraagt u zich af of u hiervoor een omgevingsvergunning kunt krijgen? Volg het stappenplan. U ziet dan meteen of u in aanmerking komt voor een omgevingsvergunning. Vergeet ook niet om uw buren te informeren over uw plannen.

Stap 1: Omgevingsvergunning nodig?

Ga allereerst na of u voor uw bouwplan een omgevingsvergunning nodig heeft. Vul hiervoor de vergunningcheck in op het Omgevingsloket online. Voer uw locatie en bouwplannen in en u ziet direct of u een vergunning nodig heeft. Of dat u alleen een bouwmelding hoeft te doen.

Zie ook de folders over Vergunningvrij bouwen op de website van de Rijksoverheid. Hierin leest u wanneer u zonder vergunning mag bouwen of verbouwen. Heeft u geen omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u meteen aan de slag. 

Stap 2: Monumenten

Is uw pand een monument of ligt het in het beschermd stadsgezicht? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Het is aan te raden om uw plan eerst te bespreken in een vooroverleg.

Stap 3: Toets bestemmingsplan

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan toetst de gemeente uw bouwplan aan allerlei wetten en regels. Bijvoorbeeld of uw plan past binnen het bestemmingsplan. Past uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan? Ga dan na of u een ontheffing kunt krijgen.

Stap 4: Archeologie

Op basis van de archeologische waardenkaart staat in het bestemmingsplan of u een archeologisch onderzoeksrapport moet overleggen. Een bouwplan kan namelijk bodemverstoring veroorzaken. En gevolgen hebben voor eventuele archeologische overblijfselen. Neem contact op met Archeologie Delft om te kijken of dit ook voor uw plan geldt.

Stap 5: Toets welstand

Verandert u het uiterlijk van het pand? Dan zal de Adviescommissie Omgevingskwaliteit uw bouwaanvraag toetsen. In de Welstandsnota ziet u welke welstandseisen er in Delft gelden.

Stap 6: Toets Flora- en faunawet 

Uw bouwplan moet ook voldoen aan de Flora- en faunawet. Zo mogen er geen nadelige effecten zijn voor beschermde planten- en diersoorten. Neem zo vroeg contact op met de stadsecoloog om u te laten informeren. Zo voorkomt u problemen in een later stadium van uw bouwproces. Beschermde planten- en diersoorten bij u in de buurt:

Stap 7: Toets parkeermogelijkheden

Heeft uw bouwplan invloed op het aantal parkeermogelijkheden in de directe omgeving? Dit is bijvoorbeeld het geval bij het:

  • Bouwen van woningen en bedrijven
  • Splitsen van een woning
  • Vergroten van een bedrijfspand
  • Veranderen van een gebruiksfunctie van een pand
  • Verwijderen van parkeerplaatsen

Dan bekijkt de gemeente of er door uw bouwplannen voldoende parkeermogelijkheden overblijven. De eisen voor parkeervoorzieningen staan in het bestemmingsplan.

Stap 8: Omgevingsvergunning aanvragen

Voldoet uw bouwplan aan alle eisen? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online.

De gemeente besluit of u een vergunning krijgt. U krijgt hiervan bericht. En het besluit staat op de pagina Gemeenteberichten en in de Stadskrant. Belanghebbenden hebben dan nog 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren zijn, is uw vergunning definitief.