Veelgestelde vragen compensatie energiekosten

Vragen over inkomen

Nee, de compensatie heeft geen gevolgen voor uw recht op
kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Nee, de compensatie heeft geen gevolgen voor uw toeslagen
bij de Belastingdienst.

Vragen over de aanvraag

U kunt de compensatie voor hogere energiekosten in 2023 nog niet aanvragen. De gemeente werkt momenteel aan deze regeling. Zodra er meer bekend is vindt u meer informatie op onze website.

U kunt de compensatie voor de hogere energiekosten in 2022 niet meer aanvragen.

De gemeente betaalt de compensatie voor hogere energiekosten in 2022 uiterlijk op 30 juni 2023 uit.

Hier vindt u verschillende tips en mogelijkheden om energie te besparen in uw huishouden. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een goedkoper energiecontract.

Vragen over betaling € 500 in mei 2023

Iedereen die de compensatie van 2022 heeft gekregen van de gemeente Delft, krijgt automatisch € 500. Alvast voor 2023. De gemeente heeft dit bedrag half mei naar u overgemaakt.

U heeft € 500 extra ontvangen, omdat u in 2022 ook de compensatie heeft gekregen. De omschrijving is een combinatie van uw klantnummer, de betaalperiode, uw naam en het betaalnummer.

Later dit jaar gaat de Wet energietoeslag 2023 in. Het kan zijn dat u  daardoor recht heeft op meer compensatie voor de energiekosten voor 2023. Op dit moment zijn de voorwaarden nog niet bekend. Zodra er meer bekend is over de voorwaarden leest u dat op de pagina compensatie energiekosten.

Dat hangt af van uw situatie.

Krijgt u een bijstandsuitkering of een IOAW, IOAZ of Bbz uitkering in 2023? Dan krijgt u het bedrag automatisch van de gemeente. U hoeft zelf dus geen aanvraag te doen. U krijgt een brief van de gemeente wanneer de compensatie voor energiekosten wordt overgemaakt.

Krijgt u geen uitkering? Maar heeft u wel de compensatie energiekosten 2022 gekregen? Dan kan het zijn dat u de compensatie voor 2023 zelf moet aanvragen. De gemeente werkt nog aan de regeling. Houdt de pagina compensatie energiekosten goed in de gaten. 

Nee, u hoeft de € 500 niet terug te betalen. Het bedrag is uitbetaald aan iedereen die de compensatie voor 2022 heeft gekregen. Het maakt dus niet uit dat uw inkomsten in 2023 hoger is.