Vergunning voor woningvorming

Algemeen

Wilt u uw woning opdelen in meerdere zelfstandige appartementen? Dus met eigen keuken, wc en douche? Dan heeft u een vergunning voor woningvorming nodig. U kunt alleen een vergunning krijgen als uw woning groter is dan 180 m2.

Beschrijving

U kunt alleen in beperkte situaties een vergunning krijgen. De gemeente wil dat zoveel mogelijk woningen voor gezinnen beschikbaar blijven. In Delft is een tekort aan woningen voor gezinnen.

Omgevingsvergunning

Voor het opdelen in zelfstandige appartementen heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Uitbreiding aan de woning

Zijn er in de afgelopen 10 jaar uitbreidingen aan de woning geweest? Dan tellen deze uitbreidingen niet mee bij het bepalen van de grootte van de oorspronkelijke woning.

Uitzonderingen

Een vergunning voor woningvorming is niet nodig voor:

  • Nieuw te bouwen zelfstandige units
  • Bedrijfspanden of andere gebouwen waar woningen in komen

Ontheffing

Voor woongroepen kunt u een ontheffing aanvragen. Dit kan ook als u uw woning aanpast zodat iemand langer of weer thuis kan blijven wonen.

Iemand machtigen

Doet iemand anders voor u de aanvraag? Dan heeft deze persoon een machtiging van u nodig. 

Hoelang duurt het?

Is uw aanvraag compleet? Dan beslist de gemeente binnen 8 weken. De gemeente kan deze periode met 6 weken verlengen.

Voorwaarden

  • De woonoppervlakte van elk appartement is minimaal 40 m2
  • De appartementen hebben minimaal 1 aparte slaapkamer
  • Uit de omgevingsvergunning blijkt dat de woning voldoet aan de normen voor lucht- en geluidsisolatie (zie eisen Bouwbesluit)

De gemeente voert ook een leefbaarheidstoets uit. Hierbij bekijkt de gemeente of het verhuren overlast geeft. En of dat er in de straat of buurt al overlast is door het verhuren van woningen.

Kosten

Kosten 2024
Vergunning voor woningvorming€ 1.953,10