Splitsingsvergunning

Algemeen

Gaat u een bestaand woongebouw opdelen in zelfstandige huur- of koopwoningen? Dan heeft u een splitsingsvergunning nodig voor gebouwen met:
- huurwoningen waarvan de huur lager is dan € 879,66 of
- koopwoningen met een koopprijs lager dan € 177.975
De vergunning vraagt u schriftelijk aan.

Beschrijving

De gemeente publiceert uw vergunningaanvraag. Belanghebbenden kunnen hierop reageren door een zienswijze in te dienen.

Overige vergunningen

Om een woning te splitsen heeft u mogelijk ook andere vergunningen nodig:

Hoelang duurt het?

Heeft u uw aanvraag compleet ingediend? Dan handelt de gemeente uw aanvraag binnen 8 weken af. De gemeente kan de termijn met 6 weken verlengen.

Voorwaarden

Om na te gaan of u de vergunning krijgt, doet de gemeente een aantal toetsen:

Bouwkundige toets

De gemeente onderzoekt de indeling en staat van onderhoud van het gebouw en de woningen. Gebreken moet u repareren voordat u de vergunning krijgt. Ook moeten alle woningen een eigen voordeur hebben. Deze hoeven niet aan de straat te liggen.

Volkshuisvestelijke toets

Gaat u huurwoningen na het splitsen verkopen? Dan toets de gemeente of dit past binnen het volkshuisvestingsbeleid. Hierbij gaat de gemeente na:

  • of u alle huurders vooraf heeft geïnformeerd
  • wat de huurders vinden van de verkoop van de woningen
  • of het om schaarse of bijzondere woningen gaat. Zoals een aangepaste woning of grote woning (minimaal 4 kamers of groter dan 80 m²)
  • of er door de verkoop niet te weinig huurwoningen in de buurt overblijven
  • of er voor de buurt plannen zijn voor herstructurering

Op basis van deze toetsen beslist de gemeente of u een vergunning krijgt.

Kosten

Kosten 2024
1 - 5 woningen€ 545,00 + € 26,60 per woning
6 - 10 woningen€ 571,70 + € 21,20 per woning
11 of meer woningen€ 678,35 + € 10,55 per woning
Maximumtarief€ 5.451,10