Klein evenement melden

Wilt u een klein evenement organiseren in de openbare ruimte? Dan heeft u geen vergunning nodig als het evenement voldoet aan de voorwaarden. U hoeft het evenement alleen te melden bij de gemeente. Doe dit uiterlijk 3 weken voor de start van uw evenement.

Coronamaatregelen

Tot en met 13 augustus gelden er strengere regels voor evenementen. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie en de voorwaarden.

Kaart en kalender

Uw melding komt direct in de Activiteitenkalender. Omschrijf uw melding dus zorgvuldig. Geeft u bij de melding een locatie op? Dan is uw evenement ook zichtbaar op de Activiteitenkaart.

Voorwaarden

U heeft voor uw evenement geen vergunning nodig als deze voldoet aan de voorwaarden:

  • Het evenement duurt niet langer dan 1 dag
  • Het evenement vindt plaats tussen 9.00 en 23.00 uur
  • De doorgang voor openbaar vervoer en hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance wordt niet belemmerd
  • U plaatst maximaal 2 kleine objecten (zoals een partytent) met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object
  • Er zijn geen professionele podia
  • U maakt geen gebruik van professionele geluidsapparatuur met grote boxen
  • Het geluidsniveau op gevels van omliggende woningen is minder dan 75 dB(A)
  • U maakt geen reclame om bezoekers van buiten aan te trekken

De burgemeester kan binnen 10 dagen na ontvangst van de melding besluiten het evenement te verbieden indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Voldoet uw evenement niet aan deze voorwaarden? Vraag dan een evenementenvergunning aan.

Besloten feest

Een verjaardagsfeest in eigen tuin of een besloten feest voor leden van een vereniging in een kantine of clubhuis is geen evenement. Dit hoeft u niet te melden bij de gemeente.

Voorbeelden kleine evenementen

Kosten

Er zijn geen kosten.